Innovative procesmodeller

Metoderne man anvender i forbindelse med innovation er generelt mere kreative og fysisk mere udfoldende. Innovative procesmodeller skal hjælpe os til at være i de faser, som en innovativ proces kræver. I innovation som tilgang tages der bl.a. udgangspunkt i Dobbelt Diamond, FIRE og 6 fase modellen som innovative procesmodeller.

Double Diamond

Double Diamond er en designprocesmodel, der guider kreative og innovative designprojekter. Den hjælper med at identificere og løse komplekse udfordringer fx inden for social og sundhed.

Modellen består af fire faser: Opdage, Definere, Udvikle og Aflevere.

  • i opdage-fasen forstår man udfordringen og indsamler idéer
  • i definere-fasen præciserer man problemet og skaber en retning
  • i udvikle-fasen genererer man løsningsforslag og finpudser dem
  • i aflevere-fasen præsenterer man den bedste løsning.

Nedenfor kan du se en forklarende film om Double Diamond.

Du kan også downloade modellen:

F.I.R.E-modellen

FIRE-modellen er en tilgang til autentiske og innovative læringsforløb. Den består af fire faser: forståelse, idégenerering, realisering og evaluering.

Gennem disse faser udforsker vi emnet, genererer kreative idéer, bringer dem til live og reflekterer over vores arbejde.
FIRE-modellen guider os til at opnå vores faglige mål og skabe meningsfulde projekter

Litteratur henvisning https://www.fremtidensskole.htk.dk/PBL_Ressourcer/Oversigt/Fire-modellen/Fire-modellen_forklaret      https://www.innovativeskoler.org/fire-modellen

6-fase modellen

Inddrag innovation i undervisningen med sigter mod at styrke elevernes innovative kompetencer gennem anvendelse af faglighed. Målet er at ruste eleverne til fremtidige udfordringer efter endt uddannelse. Innovationsdidaktikken skaber et undervisningsmiljø, der fremmer elevernes innovative evner og deres evne til at omsætte viden til handling.

I modellen arbejder eleverne for faglige udfordringer, som de kan udforske og finde nyttige løsninger på. Dialogbaseret undervisning opmuntrer til at tænke løsningsorienteret. Modellen består af 6 faser: en vidensfasen, en kreative fase, en innovative fase, en iværksætterfasen, en Formidlingsfasen og en Refleksionsfasen

6-fase-model giver eleverne mulighed for at opleve en hel innovationsproces, hvor de anvender deres faglige viden til at skabe innovative løsninger. Samtidig fremmer modellen refleksion og overførselsværdi af læringen til andre sammenhænge.

Litteratur henvisning: Innovation i undervisningen af Erik Terp og Michael Thing, Fonden for Entreprenørskab.


Bøger

Rohde, Lilian og Olsen, Anja Lea (2018) Innovative elever undervisning i fire faser, Akademisk forlag
Rohde, Lilian og Boelsmand, Jens (2016) Innovative studerende, Akademisk forlag