Tomsugning er når vi vil tømme vores køleanlæg.

Har du spørgsmål til tomsugning, så finder du nederst på siden chatten, som du selvfølgelig også kan spørge til råds.

 Film 1: Tomsugning

Film 2:  Gennemgang af tre tomsugere

Her sammenligner vi tre tomsugere, og drøfter hvilke funktioner, der kan være rare at have.

Interaktiv: Prøv din viden

Tag en hurtig quiz omkring tømning, kølemidler og aftapning. 

Spørg mig om tømning og aftapning

I vores chatbot herunder kan du stille spørgsmål og få gennemgået stoffet på nye måder. Du kan også teste dig selv og øve din viden. Rigtig god fornøjelse.

Om denne ekspertbot

I samarbejde med EVU og Polyteknisk Forlag har CIU udviklet en ekspertchatbot til Kølecertificeringskurset (kategori 2).

Ekspertchatbotten er trænet på bogen ‘Køleanlæg og Varmepumper – Grundbog om Køleteknik‘ (udgave 3, 2023) af Peter Hørning.

Chatbotten erstatter ikke grundbogen, men er et supplement. Man skal altid forholde sig kritisk over for chatbots’ svar, da de kan være unøjagtige eller måske ikke dækker alle aspekter.

Denne ekspertchatbot kan fungere som en hjælpelærer, der kan forklare komplekse emner relateret til kølecertificeringskurset på en mere letforståelig måde og kan styrke din generelle viden om kurset.

Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for bestemte emner, såsom ‘Håndtering af kølemiddel’, kan du bede ekspertchatbotten om at guide dig gennem en læringsproces. Du kan også bede den om yderligere uddybninger eller forklaringer på forskellige områder undervejs.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan interagere med ekspertchatbotten:

  • “Kan du forklare X på en mere simpel måde?”
  • “Hvad skal jeg helt præcist gøre?”
  • “Kan du uddybe punkt X?”

Hvis du skriver: “Træn mig til eksamen,” vil du blive bedt om at forklare nogle begreber og emner, som du også kan blive spurgt om i en mulig eksamenssituation.

Vær opmærksom på

Det skal du være opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at denne ekspertchatbot er en prototype, og derfor kan svarene være ukorrekte. Denne chatbot kan derfor ikke erstatte grundbogen.

Du må ikke indtaste persondata i systemet.

Da ekspertchatbotten stadig er i prototypfasen, er der en begrænsning på, hvor mange svar den kan give hver måned.

STATUS _ SIDEN ER UNDER OPBYGNING
November 2023