I CIU’s Learning Factory-forløb udarbejdes en række produkter, der her stilles til rådighed for hele erhvervsskolesektoren, hvor de kan bruges som inspiration eller direkte i undervisningen.

Læringsvideoer og QR-koder i matematik

Grundfagslærer Flemming Kastbjerg fra TECHCOLLEGE har som led i Learning Factory-forløbet om it i grundfagene udviklet et bud på, hvordan man kan bruge videoer til at hjælpe elever med at løse faglige opgaver i matematik. I opgaverne er der indsat QR-koder, der henviser til videoer på YouTube, som forklarer og hjælper eleverne til at løse de stillede opgaver – både i undervisningen og derhjemme.

Længere nede på siden finder du også inspiration til, hvordan du selv kan lave videoer, og hvordan du med fordel kan dele opgaverne med elever.

Mål og formål

Målet med læringsvideoerne er at gøre det lettere for eleverne at blive i stand til at løse fagrettede matematikopgaver på egen hånd og på den måde styrke deres selvtillid og deres følelse af succes med matematik.

Eleverne skal også selv producere korte videoer, hvor de forklarer, hvordan de har løst en opgave. Dette styrker tilmed elevernes kommunikationskompetencer og hjælper læreren til at evaluere elevernes læringsudbytte, da eleverne med egne ord skal forklare, hvordan de løser en opgave.

Målgruppe og undervisningsmateriale

Læringsvideoerne i matematik kan anvendes på alle uddannelser og på alle niveauer. I dette eksempel tages der udgangspunkt i elever og materiale på F-niveau fra mureruddannelsen.

Se herunder, hvordan læringsvideoer kan bruges som en del af en faglig opgave i matematik, hvor eleverne skal arbejde med klinker. Her skal eleverne lave forskellige regneopgaver i bl.a. Excel samt lave deres egne videoer.

Du kan også åbne opgaverne i PDF-format. Du downloader opgaverne i øverste højre hjørne.
Download et eksempel på løsning af Excel-opgaven.

Eksempel på læringsvideo

Tryk på play-knappen for at starte videoen. Der er flere læringsvideoer fra Flemming, hvor der både er videoer til dansk og matematik.

Didaktiske overvejelser

Supplement til læring
Videoerne skal ikke erstatte den almindelige undervisning, men blot fungere som et supplement.

Hvorfor QR-koder?
Mange elever er ikke altid trygge ved at arbejde på computeren, når de skal løse matematikopgaver. Ved at bruge QR-koder til videoerne tilgodeser læreren både de elever, som arbejder digitalt med opgaven på computeren, og som bare kan trykke på koden for at komme til videoen, samtidig kan de elever, der foretrækker at få opgaven på papir, tilgå videoerne med deres telefon ved hjælp af QR-koden. Så kan de se videoen på telefonen, mens de løser opgaven på papir.

Elevernes videoer
Når eleverne skal optage deres egne videoer, er der i opgaven opstillet nogle enkle støttepunkter, som de skal have med, når de laver videoen. Dette er for at sikre, at eleverne har fokus på at kommunikere om matematikken og ikke på det tekniske i produktionen af videoen. En stor del af eleverne havde rigtig svært ved at komme i gang med at lave deres egne videoer. Det blev understreget, at videoen kun blev set af underviseren og eleven selv, og at den ikke ville blive delt med resten af holdet. De fleste oplevede, at når den første video var lavet, var det ikke så slemt at lave de næste.

Det mener eleverne

Det var tydeligt, at eleverne i første omgang ikke anså det som sandsynligt, at de kunne lære noget af en video. Efterhånden som eleverne blev præsenteret for videoerne flere gange, og brugen af dem blev en del af deres rutine, gik det lige så stille op for dem, hvordan de hver især bedst kunne gøre brug af dem.

Hold kæft det er smart!
Murerelev på TECHCOLLEGE
Man skal lige vænne sig til at se videoen, før man spørg om hjælp
Murerelev på TECHCOLLEGE
Det er dejligt, at videoerne ligger sammen med opgaverne. Så er det lettere at bruge videoerne som hjælp
Murerelev på TECHCOLLEGE

Enkelte af de svageste elever på holdet gav udtryk for, at det var dejligt at have videoerne, når de fik hjælp derhjemme. Så kunne de se videoerne sammen med den person, de fik hjælp af, og de kunne snakke om indholdet i videoen, i forhold til den opgave de selv skulle løse.

Undervisnings- og læringspotentiale på TECHCOLLEGE

Et elevperspektiv

• Da eleverne havde vænnet sig til at bruge videoerne, oplevede Flemming, at de blev mere selvhjulpne og i højere grad involverede sig i deres egen læring. De blev også bedre til at spørge de andre elever i klassen, om de havde set videoen, og om de derefter kunne løse opgaven. På den måde får eleverne et bedre læringsudbytte, når de bruger videoerne som udgangspunkt for samtalen om opgaven.

• Ved at integrere instruerende videoer i undervisningsmaterialet, giver det eleverne mulighed for at få hjælp af læreren og løse opgaver på egen hånd, selvom læreren ikke er til stede, fx når de sidder derhjemme og arbejder.

• Videoerne er gode at bruge som repetition ved eksamen. Eleverne bestemmer selv, hvor mange gange og i hvilket tempo de vil repetere stoffet.

• Elevernes egen videoproduktion styrker deres mundtlighed og kommunikationskompetencer i mere trygge rammer. Det er især en fordel for de usikre elever, som har svært ved at få noget sagt i klasserummet, når resten af klassen følger med og kan bedømme dem. Ved at bruge videoerne udstiller de ikke sig selv over for resten af klassen, da videoerne kun deles med læreren.

Et lærerperspektiv

• De stærke elever i klassen fanger hurtigt mulighederne i at få hjælp i videoerne. Det giver læreren mere tid sammen de udfordrede elever, som har brug for mere støtte. På den måde løftes klassens samlede niveau.

• Når eleverne i undervisningen først søger hjælp i videoerne, bliver deres spørgsmål mere konkrete, hvis de alligevel er nødt til at søge hjælp hos læreren. De bliver dermed mere bevidste om, hvad det er, de ikke forstår, og hvad de skal have hjælp til. Det gør det lettere for læreren at støtte og vejlede eleverne.

Et ledelsesperspektiv

• TECHCOLLEGEs overordnede strategi ”Udvikling med vilje” indeholder store elementer af digital indførsel, og derfor er fx læringsvideoer meget ønskeligt.

• De gør det muligt at fastholde og inspirere eleven på elevens eget tilvalgte tidspunkt, hvorved læringsopfyldelsen er størst muligt.

• Skolen vil fremstå fremtidsorienteret og på forkant med udviklingen, hvilket kan bidrage positivt til elevtrivsel og generel gennemførelse.

Hvis du selv vil lave læringsvideoer

Det sværeste ved at bruge dine egne videoer i undervisningen er som regel at få lavet den første video. Når først den er lavet, og du har vænnet dig til at høre din egen stemme, så går det lettere med de næste. Husk på at det ikke behøver at være perfekt første gang.

Brug gerne de samme tegninger og illustrationer i videoerne, som du bruger i elevernes opgaver, for at gøre videoernes indhold så let for eleverne at omsætte til deres opgave som muligt.

Hjælp til produktion af videoer

Når man arbejder med læringsvideoer, er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad man vil opnå med videoerne, og hvordan man vil opbygge videoerne. Et par nyttige links med hjælp og vejledning kan findes her:

Produktion af læringsvideoer fra FLUID-konference

Guide til videoer i undervisningen fra AU Educate

Skærmoptagelse

Når du eller eleverne skal producere videoer, så kan fx Screencast O Matic bruges. Det er et gratis program, som giver mulighed for at optage videoer af skærmen og/eller med webcam på op til 15 minutter. Det er som oftest mere end rigeligt tid. Programmet er på engelsk, men er enkelt at bruge og der er mulighed for at gemme videoerne som filer, uden de fylder for meget. Dette gør det lettere for eleverne at dele videoerne med læreren.

I denne video viser Flemming, hvordan eleverne hurtigt kan komme i gang med at bruge Screencast O Matic. Tryk på videoen for at starte afspilningen.

Kapitler på YouTube

Alle Flemmings videoer er delt op i mindre kapitler (skal åbnes i YouTube for at se dette). Det gør det lettere at søge efter noget bestemt indhold i videoen. Kapitlerne er angivet på den røde statuslinje i bunden af videoen samt den uddybende tekst under videoen. Kapitlerne er med til at gøre videoen lettere at overskue for eleverne. Kapitlerne laves let ved at følge denne vejledning.

Flemming har valgt at dele videoerne med eleverne via YouTube for at gøre videoerne så let tilgængelige for eleverne som muligt. For Flemmings elevgruppe, som ikke altid har det bedste digitale udgangspunkt, har det handlet om at finde løsninger, som kræver så få logins og platforme som muligt. Når videoerne deles med eleverne via YouTube, kan man som lærer tilmeld følge med i, hvornår og hvor mange gange videoerne bliver vist.

QR-koder

QRCode Monkey kan du lave gratis QR-koder. Her er der mulighed for at ændre farver og sætte ikoner ind i QR-koden. Flemming har fx brugt et YouTube-ikon og et dokument-ikon for at tydeliggøre for eleverne, om der er tale om en video eller indhold, som skal læses.

Hvis det link, man laver QR-koden til, er meget langt, vil QR-koden bestå af rigtig mange sorte og hvide felter. Det kan komme til at se lidt voldsomt ud, og QR-koden kan blive sværere for telefonen at aflæse. Dette kan løses ved at gøre linket kortere. Der findes flere hjemmesider, som tilbyder at gøre et link kortere bl.a. shortlink.net.

Del med eleverne som PDF

Når Flemming har givet eleverne opgaverne digitalt, har han delt opgaven som PDF-fil i stedet for en Word-fil. Dette er for at sikre, at opgaverne ser ens ud for eleverne, uanset hvilken computer eleverne åbner opgaven på, altså om det er en PC, Macbook eller Chromebook. Det gør det også lettere for eleverne at åbne opgaverne på deres telefon, hvis det skulle blive nødvendigt. Eleverne kan heller ikke komme til at ændre i opgaven ved et uheld.

Det har også den fordel, at QR-koden bliver lettere at klikke på for at tilgå videoen. I et Word-dokument skal eleverne trykke på Ctrl-knappen for at kunne klikke på QR-koden og bruge den som link. Dette er ikke nødvendigt ved en PDF-fil.

Flemming Kastbjerg

KONTAKT

Flemming Kastbjerg
Grundfagslærer på TECHCOLLEGE i Aalborg