EUD redder klimaet

CIU sætter gang i den grønne omstilling med projektet EUD redder klimaet.

Kort fortalt er der i projektet produceret en række klimaundervisningsforløb til EUD samt en skabelon til dig, der gerne selv vil udvikle klimaundervisning til dit fag eller din branche.

I undervisningsforløbet beskæftiger eleverne sig med klimaudfordringer og løsninger, og de formidler deres viden i en podcast.

Klimaundervisningen er praksisnær, handlingsorienteret og fremadskuende. Undervisningskonceptet medvirker til at skabe et klima-mindset, der bidrager til at flere faglærte kan handle selvstændigt, kompetent og proaktivt på fremtidens udfordringer i forhold til klima og miljø.

I videoen herunder kan du høre Axel Hoppe og Karin Eckersberg fra CIU fortælle om tankerne bag projektet.

CIU har samarbejdet med to andre videnscentre om dette projekt: Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed samt Videnscenter for digital handel.

Alle forløb er blevet til i tæt samarbejde med lærere, der underviser på de pågældende uddannelser, og alle forløb er afprøvet i undervisningen.

Podcast er et bærende element i hele projektet, og derfor kan du også lytte til en podcast, hvor lærerne introducerer til forløbet og giver gode råd om afvikling. Find din uddannelse neden for og klik på knappen: Læs mere. Her kommer du til en lærervejledning med lektionsplan samt konkrete ressourcer til eleverne.

Karin Eckersberg

Har du spørgsmål?

Karin Eckersberg
Chefkonsulent

Projektet er støttet af

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte VILLUM FONDEN 1.493 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.