Den virtuelle SOSU-skole
Velfærdsteknologier og undervisning med et 3D/360°-miljø

Med corona-nedlukningen har mulighederne for praksisnær undervisning været begrænsede. Det samme gør sig gældende for fysiske besøg fra fx brobygningselever på landets erhvervsskoler.

Derfor har Claus Tronborg Jensen fra SOSU Syd, som led i et Learning Factory-forløb omkring visualisering, udviklet et 3D/360°-miljø, hvor potentielle nye elever kan få et indblik i, hvilke velfærdsteknologier skolen har. Derudover giver miljøet nuværende elever mulighed for at arbejde online og mere virkelighedsnært via de indlejrede opgaver og instruktionsvideoer.

 

Besøg den virtuelle SOSU-skole her
Tryk på play-knappen for at gå på opdagelse på SOSU Syd. Du kan også åbne miljøet i en ny fane her.

Målet ar at give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om velfærdsteknologier på SOSU Syd. Her kan eleverne finde viden om forskellige velfærdsteknologier, løse opgaver og se videoer af, hvordan forskellige maskiner som fx en loftlift skal betjenes. I nogle af videoerne bliver der også stillet refleksionsspørgsmål til sidst af etisk karakter.

Man kan bevæge sig rundt og se det hele, som om man selv stod der
Elev på SOSU Syd
Man har fri adgang og kan se det igen og igen
Elev på SOSU Syd
Der er ingen der står i vejen, som hvis man stod en hel klasse
Elev på SOSU Syd

Undervisnings- og læringspotentiale hos SOSU Syd

Et elevperspektiv

  • Online undervisningen bliver mere praksisnær og varieret.
  • Det kan øge elevernes nysgerrighed og motivation.
  • Giver mulighed for asynkron læring: Eleverne kan tilgå miljøet hvor som helt og når som helst bl.a. under skolelukning eller som repetition op til en eksamen.
  • Giver eleverne mulighed for at gentage videoerne efter behov og selv navigere rundt uden forstyrrelser fra andre.

 

Et lærerperspektiv

  • Kan bruges som forberedelse til simulationsundervisning.
  • Giver mulighed for differentiering, hvor de stærke elever blive mere selvkørende og der dermed er mere tid til de svageste elever.

 

Et ledelsesperspektiv

  • De teknologiske værktøjer er i tråd med skolens strategi for digitalisering.
  • Eleverne ser skolen som fremtidsorienteret.
  • Stort potentiale i forhold til åbent hus, klar til start-møder, brobygning osv.
  • En fordelagtig måde at præsentere uddannelser og skolen for fx eksterne samarbejdspartnere.

Hvis du selv vil lave 3D/360°-miljøer

Hvis du som underviser gerne selv vil udvikle et 360°-miljø, så skal du anskaffe et 360°-kamera og anvende noget software, der kan tilføje et virtuelt lag i form af opgaver, video etc.

Den virtuelle SOSU-skole er optaget med et Matterport-kamera og udviklet i det tilhørende Matterport-program. Dette kamera tager professionelle billeder, men prisen for kameraet ligger også i den dyre ende af skalaen med en pris på ca. 25.000 kr.

Søger du et billigere alternativ, har CIU også gode erfaringer med kameraet Insta360 One X, der ligger i et prisleje på 3000-4000 kr. Billederne kan derefter laves til 3D/360°-miljøer i programmet ThingLink, der er en del af Studietube.

Claus Tronborg Jensen

KONTAKT

Claus Tronborg Jensen
Underviser og it-vejleder på SOSU SYD