Evaluering af CIU
Det mener I om vores aktiviteter

Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet en evaluering af CIU. Formelt kaldes evalueringen for en slutevaluering, men bare rolig: CIU er blevet forlænget til og med 2024. Rapporten bidrager derfor med vigtige input fra vores målgruppe, så vi forbliver skarpe på at levere relevante aktiviteter til landets erhvervsskoler.

Evalueringen bygger på interviews og spørgeskemadata, hvor der har været fokus på følgende tre organisationsniveauer; lærere, it-pædagogiske konsulenter og ledere/direktionen.

EVA’s slutevaluering peger bl.a. på følgende:

CIU bidrager til bedre brug af it på EUD

Evalueringen slår fast, at der er stor tilfredshed med CIU og de aktiviteter, der er igangsat. 95 % af deltagerne svarer i spørgeskemaundersøgelser, at CIU’s aktiviteter i høj eller nogen grad bidrager til at styrke brugen af it på erhvervsuddannelserne.

Deltagerne fortæller i interviews, at de oplever, at CIU formår at kvalificere og inspirere deres praksis. Det handler fx om, at CIU tilbyder anvendelig viden og formår både at bidrage med konkrete digitale værktøjer, men samtidig også har et stærkt fokus på pædagogik og didaktik.

 

CIU skaber netværk og videndeling på tværs af sektoren – og sikrer relevant udbytte i aktiviteter 

På tværs af aktiviteter peger deltagerne på, at CIU formår at bringe skolerne sammen og danne velfungerende netværk, der understøtter deres arbejde med it i undervisningen. 89% af deltagerne vurderer, at deres skole har fået et relevant udbytte af CIU’s aktiviteter, hvor flere deltagere oplever netværk og videndeling som værdifuldt for deres udbytte – og som en helt essentiel del af centrets aktiviteter.

CIU giver inspiration og viden

Evalueringen viser, at CIU formår at tilbyde aktiviteter, der rammer bredt i sektoren. Blandt de interviewede, der kender og anvender CIU’s side på Videnscenterportalen, er der stor tilfredshed med denne. 95 % vurderer, at artikler og indhold på CIU’s side på Videnscenterportalen er relevante for dem. Det handler bl.a. om, at CIU formidler godt og lettilgængeligt og formår at formidle inspiration og konkrete input, der kan bruges til at udvikle undervisningen i skolen.

Ovenstående var et udpluk af evalueringen.
Dyk ned i alle tallene her.

Skrevet den 05. januar 2022. Gå tilbage til forsiden her.