Torsdagspanel

Hør nærmere om hvad der rør sig inden for velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring, når Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark sammen med et panel af fagfolk drøfter et aktuelt emne.

Torsdagspanelet drøfter simulation som pædagogisk metode i en SOSU-faglig kontekst.
Der bliver taget udgangspunkt i projektet “Kvalitet i erhvervsuddannelser via tværfagligt fokus“, som er et samarbejde mellem SOSU Nord og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. Debatten tager afsæt i, hvorledes projektet er med til at implementere og forankre simulation som pædagogisk metode på SOSU- skolerne.

Deltagere:

Projektleder Marianne Stage, SOSU Nord
Underviser Jette Svenningsen, SOSU Nord
Underviser Kia Hoffgaard, SOSU Nord
Underviser Helle Birkkjær, SOSU Nord
Videnscenterkoordinator Lone Secher, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her

Til Torsdagspanelet demonstrerede SOSU-elever bariatri-simulationsdragt, Kol simulationsdragt og geriatri- simulationsdragt i praksis og fortalte om deres umiddelbare oplevevelser og refleksioner om at bære den givne dragt. Panelet drøftede brugen af og potentialet i simulationsdragterne.

Deltagere:

Lillian Gune, SSA elev
Mike Olsen, SSA elev
Stefan Bak, SSA elev
Lone Secher, Videnscenterkoordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Rene M larsen, Videnscenterleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her

Torsdagspanelet drøftede implementering og anvendelse af et borgerrettet og arbejdsmiljømæssigt perspektiv samt vigtigheden af, at SOSU-eleverne får erfaringer med teknologien for at understøtte motivation, og at kunne sætte sig i borgerens sted.

Deltagere:
Mads Honoré Jacobsen, Head of Buiness Development ved Honorécare
Inga Fryd, direktør ved Center for velfærdsteknologi, Aalborg kommune
Lone Rubæk, underviser på Sosu Nord
Rene M. Larsen, Videnscenterleder ved Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her

Sammen med Life Science Innovation, Zibo Athene og SOSU Nord fokuserede vi på forskellige hjælpemidler til sansestimulering; hjælpemidler der bringer trivsel ind i menneskets liv, og som kan anvendes konkret i SOSU uddannelserne. Hør, hvad Snoezel helt præcist er, og  ikke mindst en drøftelse af Snoezel knyttet til en erfarings baseret- og evidens baseret rammen

Deltagere:
Tina Skaarup Blenstrup, Zibo Athene
Trine Søby, Life Scince Innovation
Birgitte Rysgaard Larsen, SOSU Nord, støttefunktionen
Mette Gram Rugholm, SOSU Nord, udviklings og læringskonsulent
Rene M Larsen Videnscenterleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi

Se Torsdagspanelet her

Torsdagspanelet giver introduktion og inspiration til, hvordan spiseteknologier kan anvendes som et læringselement i undervisningen. Ud fra teknologierne drøftes anvendelse, relevans, målgrupper og panelet knytter teknologierne til mulighed for inddragelse i undervisningen.

Deltagere:
René M. Larsen. Leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Anne Mette Andkjær. Direktør Gloria Mundi Care
Anette Østergaard. Underviser SOSU Nord
Lili Heegaard. Underviser SOSU Nord

Se Torsdagspanelet her

Hvad er sundhedsinnovation, og hvad kan det bruges til? Det giver Torsdagspanelet sit bud på, når det ud fra forskellige fagligheder drøfter begrebet  og kobler innovation til velfærdsteknologi og sundhedsteknologi.

Deltagere:
Bo Christensen, direktør LSI
Louise Weilkop, kontorchef Aalborg kommune
Line Bluhme, direktør byLink
Flemming Eriksen, direktør Liftup
Mads Hesse Jensen, PAU-elev, SOSU Nord
René M. Larsen, videnscenterleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her

 

Videnscenterkoordinator Lone Secher demonstrerer Videnscenterportalen og forklarer om indgående om undervisningsforløb, og om hvordan de implementeres i en undervisnings-sammenhæng. Der deles viden om formål, målgruppe og Videnscentrets pædagogisk, didaktiske vision (21. århundredes kompetencer). Endelig præsenteres en SOSU-undervisers konkrete erfaringer med brug og uploading af forløb.

Deltagere:
Anette Østergaard, Underviser SOSU Nord
Lotte Randeris Schulz, lærings- og udviklingskonsulent SOSU Nord
Lone Secher, Videnscenterkoordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her

 

Vendesystemer opretholder plejekvaliteten, forbedrer arbejdsmiljøet og nedbringer arbejdsskader. Derfor har Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark samlet et panel af fagfolk, som drøfter det elektroniske vendesystem: Vendlet.

Deltagere:
Peter Maindal, Direktør, Vendlet
Anette Østergaard, Underviser, SOSU Nord
Helle Thrysøe Birkkjær, Underviser, SOSU Nord
Rene M Larsen, Videnscenterleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se torsdagspanelet her

Hvordan anvendes Virtual Reality som læringsmetode? Torsdagspanelet giver introduktion og inspiration til VR og brug af  VR som læringsmetode i SOSU-faglig regi. Panelet kommer desuden ind på den prisnominerede VR-lejlighed ViVA, som Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og CadPeople har udviklet.

Deltagere:
Maj Britt Weidinger, projektleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark (med via Beam)
Peter Vest, Sales Manager, Cadpeople
Jacob Sangild, videnscenterkoordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Lone Bundgaard Secher, videnscenterkoordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Lotte Randeris Schulz, lærings- og udviklingskonsulent SOSU Nord
René M. Larsen, videnscenterleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her