Indstillet til international læringspris

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er nomineret til den fornemme pris Learning Technologies Awards (LTA) i kategorien ”Bedste innovative nye læringsteknologi 2019”. Prisen regnes for internationalt at være en af de mest prestigefyldte inden for Learning & Development branchen. Nomineringen er givet til læringsplatformen ViVA, der via et mix af virtual reality og gamification gør det muligt for elever på landets social- og sundhedsuddannelser at bevæge sig rundt i simulerede tredimensionelle læringsrum.
Vinderen af prisen afsløres ved en stor event i London den 27. november 2019.

En helt igennem fantastisk oplevelse” udtaler René M. Larsen, leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, som netop er hjemvendt fra London, hvor han sammen med samarbejdspartneren CadPeople har præsenteret funktionaliteterne og tankene bag læringsplatformen ViVA for udvælgelseskomiteen for den prestigefyldte LTA pris.

Det er stort, at vi er blevet udvalgt blandt så mange internationale virksomheder og institutioner og vi er meget stolte. Uanset om vi vinder eller ej, er det en stor mulighed for både nationalt og internationalt at udbrede kendskabet til vores arbejde i Videnscentret for en bred kreds af fagpersoner“.

 

Læringsplatformen ViVA

ViVA er en forkortelse for Virtuel Velfærdsteknologi i Anvendelse, og er kort beskrevet en tredimensionel VR-lejlighed, hvor elever på social- og sundhedsuddannelserne får mulighed for at opleve tilværelsen og omgivelserne i rollen som dement. Derudover kan eleverne trænes i at bruge en lang række velfærdsteknologier i et sikkert virtuelt miljø, hvor alt kan afprøves flere gange, og hvor det er tilladt at begå fejl. ViVA er udviklet i et tæt samarbejde mellem Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, Teknologisk Institut og teknologivirksomheden Cadpeople.

Vi er vant til at udvikle mange spændende og ofte banebrydende teknologiske løsninger sammen med vores kunder. Alligevel er ViVA et projekt, der er kommet langt ind under huden på os, da det ikke blot handler om at skabe en god træningsløsning, men at sikre det bedst mulige møde mellem mennesker og teknologi, om empati, om at kunne sætte sig i et andet menneskes sted og om hands-on at sikre den rette viden i den rette kontekst, før man står i en given situation som nyuddannet. Tilbagemeldingerne viser, at ViVA formår at bygge bro mellem teori og praksis på en måde, som man ikke har set før. Det gør ViVA til en meget spændende platform, som vi tror kommer til at danne præcedens for måden at træne virtuelt og praksisnært fremover” fortæller Thomas Juel, Partner, CSO, CadPeople

Videnscenterleder René M. Larsen fortæller yderligere: “Der er ingen tvivl om at brugen af VR i undervisningen vil være med til at revolutionere den måde eleverne lærer på, og understøtte behovet for individualiseret læring. Det er dog vigtigt at huske på, at fremtiden ikke kun er virtuel. Sundheds- og omsorgsfaget handler i bund og grund om mennesker og relationer, men teknologien kan medvirke til at sikre, at eleverne får en bred faglighed og indsigt i mange sygdomsforløb og reaktionsmønstre. Det er med til at klæde dem bedre på til den praksis, de skal møde og er med til at gøre undervisningen mere levede og engagerende”.

 

Viva er allerede testet blandt en bred gruppe af undervisere og elever på de danske social- og sundhedsskole landet over, og der stor begejstring at spore over læringspotentialet og udviklingsmulighederne.

Så må vi se, om dommerne ved Learning Technologies Awards har det på samme måde, når vinderne afsløres den 27. november. Vi er i hvert fald spændte”  slutter René M. Larsen.


Klik for at se præsentationsvideo og demovideo af ViVA

Du kan læse mere om Learning Technologies Awards her