Ny forskningsartikel om om brugen af Virtual Reality (VR) i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen.

På SOSU-uddannelsen anvendes flere forskellige VR-løsninger i undervisningen. Der anvendes blandt andet programmet Sharecare VR til visualiseringer af kroppens anatomi og sygdomsprogression samt platformen ViVA der giver mulighed for at eleverne kan opleve verden, som en borger med demens ser den, afprøve velfærdsteknologiske hjælpemidler og meget mere.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har siden 2019 indgået et langsigtet forskningssamarbejde med Aalborg Universitet XLAB – Design, Learning, Innovation, Institut for Kultur og Læring.
Det kvalitative studie om brugen af Virtual Reality (VR) i forbindelse med SOSU-uddannelsen er nu gennemført.

I undersøgelsen er otte undervisere og koordinatorer blevet interviewet om deres brug og erfaringer med VR i forbindelse med deres undervisning. Undersøgelsen har haft fokus på de specifikke læringsaktiviteter, underviserne faciliterer, når de inkluderer VR-værktøjer i deres undervisning. Herunder hvordan de anvender VR-værktøjer som en del af undervisningen og hvilket læringsudbytte, der forsøges opnået med aktiviteterne.

 

Resultater af undersøgelsen

De første resultater fra undersøgelsen viser at:

  • Flere elever har lettere ved at holde fokus i undervisningen med brugen af VR.
  • Alt brug af VR i undervisningen skal relateres til fagmål og læseplaner.
  • VR er relevant i forhold til at træne elevernes empatiske evner og give dem mulighed for at lære om egne reaktioner på praksissituationer.
  • VR kan bygge bro mellem teori og praksis for uerfarne elever.
  • Der ses en øget motivation for læring.

Læs nærmere om resultaterne i forskningsartiklen nedenfor.

Om XLAB – Design, Learning, Innovation

XLAB hører under instituttet for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. XLAB udforsker læring med en legende tilgang igennem digitale teknologier og designinspirerede hands-on aktiviteter. Deres målgruppe inkluderer alle aldre og organisationer, der arbejder med eller har interesse i digitale teknologier, kreativitet, design, læring og innovation.

 

Læs mere om XLAB her og følg XLAB på Facebook

Thomas Eggersen

Vil du vide mere?

Thomas Eggersen
Videnscenterkoordinator