Forskningssamarbejde med XLAB ved Aalborg Universitet

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har den 18. december 2019 indgået et langsigtet forskningssamarbejde med XLAB – Design, Learning, Innovation, Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har i løbet af efteråret 2019 foretaget en række undersøgelser omkring social- og sundhedsundervisernes og –elevers brug af Virtual Reality i undervisningen. På baggrund af disse er et langtidsforskningsamarbejde mellem videnscentret og XLAB ved Aalborg Universitet afledt.

XLAB vil de næste år forske i ’pædagogiske kvaliteter i erhvervsuddannelser’. Formålet er at klarlægge muligheder og begrænsninger ved brug af Virtual Reality i undervisningen

Udgangspunktet vil være det forstående arbejde, som Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har foretaget omhandlende undervisernes – og elevers brug af Virtual Reality, blandt andet gennem undersøgelser, som blev igangsat i efteråret 2019. Undersøgelserne viser Virtual Reality i stigende grad bliver implementeret på social- og sundhedsskoler. Elevernes motivation for læring øges og synes det er en spændende måde at lære på. Dertil tillægges den konkrete erfaring Videnscentret har tilegnet sig gennem undervisningsforløb og undervisernes- og elevers oplevelser og introduktion til Virtual Reality.

 

Resultater fra survey 2019 om undervisernes brug af VR

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og XLAB vil i perioden følge social- og sundhedselever og undervisningen tæt på udvalgte social- og sundhedsskoler. Foruden at følge undervisningen vil XLAB i perioden foretage interviews med undervisere og nøglepersoner fra de udvalgte SOSU-skoler.

Teknologien og undervisere får en betydelig rolle

Virtual Reality kan meget og bringer flere muligheder med sig. Det er derfor centralt at undersøge teknologien nærmere – hvad byder teknologien ind med, hvad er gældende for samarbejde, refleksion og specifik fagviden?

For at klarlægge om Virtual Reality fungerer optimalt i undervisningen inddrages fagundervisere og praktikstederne. Studiet tager sit udgangspunkt gennem en praksisnær tilgang. Dette medbringer samtidig indsigt i fagundervisernes og praksis digitale kompetencer og professionelle læring inden for brug af Virtual Reality i henholdsvis undervisning og praktik.

 

Et langtidsstudie tager form

Baseret på et gennemført litteraturstudie skrives en ansøgning, med en praksisnær aktionsforskningstilgang som under længere tid, studerer brugen af Virtual Reality i undervisningen på erhvervsuddannelser.

Ifølge Eva Brooks professor MSO og leder af XLAB er der mange muligheder ved et langtidsstudie: ” Vi kan med et længere studie undersøge langtidseffekter og eventuelt progression i elevernes læring, herunder aspekter såsom motivation, interesse, interaktion, etc, og dermed kunne kvalificere pædagogiske kvaliteter ved brug af VR ved social- og sundhedsuddannelser”.

Med andre ord er det muligt at forske nærmere, om hvad man kan med VR, og hvad man ikke kan, med fokus på denne specifikke målgruppe og uddannelser.

De indledende undersøgelser fra Videnscentret samt interviews og et state-of-the-art review som XLAB har foretaget, skal alt sammen munde ud i en artikel omkring pædagogiske kvaliteter i erhvervsuddannelser. Artiklen skal ligeså være fundamentet for en kommende projektansøgning i foråret 2020.

Det indgået samarbejde vil vare 3-4 år. 


Om XLAB – Design, Learning, Innovation

XLAB hører under instituttet for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. XLAB udforsker læring med en legende tilgang igennem digitale teknologier og designinspirerede hands-on aktiviteter. Deres målgruppe inkluderer alle aldre og organisationer, der arbejder med eller har interesse i digitale teknologier, kreativitet, design, læring og innovation.

 

Læs mere om XLAB her og følg XLAB på Facebook