Udvikling af fælles model for implementering af velfærdsteknologi i SOSU-uddannelserne.

I løbet af efteråret har 30 SOSU-faglærere været i gang med at brainstorme, udvikle og designe en fælles model for implementering af velfærdsteknologi i SOSU-uddannelserne faciliteret af ledelses- og organisationskonsulent Nicolaj Suhr.

Kurset tog afsæt i hjerneforskning særligt de sociale og kulturelle forståelser, da implementering og det at nå hinanden, ud fra hjerneforskningen, kan ske gennem forskellige strategier. Deltagerne på kurset fik i løbet af tre kursusgange introduceret og afprøvet strategierne med det formål at udvikle en ”Best Practice”- model for implementering af Velfærdsteknologier i SOSU-uddannelserne, som skal give underviserne en konkret pædagogisk metode i dagligdagen.

Kurset fandt sted online den 29. og 30. september samt hybrid den 22. oktober, 30 undervisere, pædagogiske koordinatorer og uddannelsesledere deltog. Alle kursusgange blev faciliteret af Nicolaj Suhr ledelses- og organisationskonsulent UCN – act2learn og suppleret af Videnscenterkoordinator Lone Secher.

Implementeringsmodel

På kurset var der konsensus om at anvende en model, der har sit afsæt i eksisterende forskning indenfor området. Nedenstående kan du se modellen.

Best practice model

Tak for en meget berigende og inspirerende dag.
Deltager på kurset

Arbejdsgruppe og nyt kursus i 2021

At få udviklet modellen var første skridt. Det næste skridt blev at få nedsat en arbejdsgruppe, som i 2020 og 2021 arbejder videre på at få modellen implementeret på SOSU-skolerne.

Arbejdsgruppens første opgave bliver at udarbejde en animationsfilm, der kort fortæller om modellen og hvordan den kan anvendes og samtidig drøfte hvordan får modellen sit liv på SOSU-skolerne?.

Vedligeholdelsesmøder for deltagere ved efterårets kursus samt andre med interesse for implementering af velfærdsteknologi
Den 4. februar 2021 kl. 9.00 – 13.00 på Zoom.
Den 7. juni 2021 kl. 9.00 – 13.00 på Zoom.

 

I 2021 vil vi udbyde et nyt kursus særligt målrettet ledere, som arbejder med det strategiske niveau på SOSU-skolerne.
Kurset afholdes den 7. og 8. september 2021 på Zoom.
Ved implementering er der brug for styring og inddragelse fra ledelseslaget, sådant at indsatser tilpasses organisationens hverdagsliv og vilkår.

Vil du deltage i enten vedligeholdelsesmøderne eller kurset, send en mail til Lone Secher, lose@sosunord.dk.

Har du spørgsmål?

Lone Secher Videnscenterkoordinator +45 31647328 lose@sosunord.dk