Implementeringsmodel til velfærdsteknologi

Dato / Tid

7. september 2021 - 8. september 2021

Kl. 9:00 - 13:00

Sted

Zoom - link sendes senere

På kurset introduceres ledere og beslutningstagere til implementeringsmodellen og drøfter, på tværs af skoler, en fælles strategi og tilgang til brugen af implementeringsmodellen.

Kom som leder og få opdateret viden om:

• FORANDRINGSLEDELSE,
• IMPLEMENTERINGSVÆRKTØJER
• ORGANISATIONSTILPASNING

I efteråret 2020 gennemførte Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark tre kursusdage omhandlende udarbejdelse af en implementeringsmodel for velfærdsteknologi. Faciliteret af ledelses- og organisationskonsulent UCN – act2learn Nicolaj Suhr.

Ønsket var at udvikle en implementeringsmodel Social- og sundhedsskolerne kunne anvende i hele landet, som grundskabelon for de implementeringstiltag og processer, skolerne ellers skulle igangsætte omkring velfærdsteknologi.

8 SOSU-skoler var repræsenteret, der var stor tilslutning af undervisere, konsulenter og ledere. Efterfølgende har der været udviklingsarbejde i en arbejdsgruppe. Modellen begynder at få sit ”liv” på skolerne. Ved Vedligeholdelsesmøde i februar 2021 deltog 25 undervisere og ledere.

Se link med animationsfilm om implementeringsmodellen, modellen med hotspots og materiale fra kurset samt vedligeholdelsesmødet.

Implementeringsmodellen er opdelt i tre niveauer

Et strategisk niveau omhandlende de organisatoriske og ledelsesmæssige begrundelser og beslutninger for implementering af velfærdsteknologi.

Et strategisk operationelt niveau omhandlende de organisatorisk tilpasninger, justeringer og sammenhænge som implementeringsmodellen skulle ses ind i.

Et operationelt niveau omhandlende det arbejde, der direkte rettede sig mod indføringen af velfærdsteknologi i skolerne.

Med afsæt i ovenstående, er et 2-dages kursus for ledere og beslutningstagere blevet udarbejdet, der skal sikre en fælles og vedvarende tilgang og anvendelse af implementeringsmodellen for velfærdsteknologi på tværs af alle SOSU-skoler. Også denne gang faciliteres kurset af ledelses- og organisationskonsulent UCN – act2learn Nicolaj Suhr.

Program for den 7. og 8. september

• Kurset fokuserer på en grundig introduktion til implementeringsmodellen og teorierne bag.
• Udfolder tematikkerne; forandringsledelse, implementeringsværktøjer og organisatorisktilpasning
• Lokale og fælles drøftelser af implementeringsmodellen, med henblik på såvel lokale som fælles aftalerammer for anvendelse af modellen.
• Procespapir for 2 år udarbejdes som et masterpapir. Det skal give klarhed over forventninger til forløbet samt agere som strategipapir for de enkelte skoler, der dels kan anvendes i egen organisation samt anvende i opfølgningsmøde/samtaler med andre skoler.

 

Praktisk information

Målgruppe: Uddannelsesledere, beslutningstagere på SOSU-skolerne.
Koordinatorer og ambassadører på SOSU-skolerne samt andre medarbejdere med interesse for implementering af velfærdsteknologi.
Tidspunkt: den 7. og 8. september, kl. 9-13
Sted: Online via Zoom
For tilmelding send en mail til videnscenterkoordinator Lone Secher

Har du spørgsmål?

Lone SecherVidenscenterkoordinator +45 31647328 lose@sosunord.dk