Implementeringsmodel til velfærdsteknologi

Dato / Tid

20. april 2021 - 21. april 2021

Kl. 9:00 - 13:00

Sted

Zoom - link sendes senere

På disse dage introduceres ledere og beslutningstagere til implementeringsmodellen og drøfter, på tværs af skoler, en fælles strategi og tilgang til brugen af implementeringsmodellen.

I efteråret 2020 gennemførte Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark tre kursusdage omhandlende udarbejdelse af en implementeringsmodel for velfærdsteknologi. Faciliteret af ledelses- og organisationskonsulent UCN – act2learn Nicolaj Suhr.
Ønsket var at udvikle en implementeringsmodel Social- og sundhedsskolerne kunne anvende i hele landet, som grundskabelon for de implementeringstiltag og processer, skolerne ellers skulle igangsætte omkring velfærdsteknologi.

Implementeringsmodellen er opdelt i tre niveauer

Et strategisk niveau, omhandlende de organisatoriske og ledelsesmæssige begrundelser og beslutninger for implementering af velfærdsteknologi.

Et strategisk operationelt niveau, omhandlende de organisatorisk tilpasninger, justeringer og sammenhænge som implementeringsmodellen skulle ses ind i.

Et operationelt niveau der omhandlede det arbejde, der direkte rettede sig mod indføringen af velfærdsteknologi i skolerne.

Med afsæt i ovenstående, er et 2-dages kursus for ledere og beslutningstagere blevet udarbejdet, der skal sikre en fælles og vedvarende tilgang og anvendelse af implementeringsmodellen for velfærdsteknologi på tværs af alle SOSU-skoler. Også denne gang faciliteres kurset af ledelses- og organisationskonsulent UCN – act2learn Nicolaj Suhr.

 

Program

• Kurset fokuserer på en grundig introduktion til implementeringsmodellen.
• Lokale og fælles drøftelser af implementeringsmodellen, med henblik på såvel lokale som fælles aftalerammer for anvendelse af modellen.
• Procespapir for 2 år udarbejdes som et masterpapir. Det skal give klarhed over forventninger til forløbet samt agere som strategipapir for de enkelte skoler, de dels kan anvende i egen organisation samt anvende i opfølgningsmøde/samtaler med andre skoler.

Program for dagen følger

Praktisk information

Målgruppe: Uddannelsesleder og beslutningstagere på SOSU-skolerne.
Sted: Zoom
Tidspunkt: den 20. og 21. april, kl. 9-13
Tilmeldingsfrist den 8. april 2021. For tilmelding send en mail til videnscenterkoordinator Lone Secher

Har du spørgsmål?

Lone Secher Videnscenterkoordinator +45 31647328

Skriv en kommentar