Vedligeholdelsesmøde for Fælles model for implementering af velfærdsteknologi i SOSU-uddannelserne

Dato / Tid

4. februar 2021

Kl. 9:00 - 13:00

Sted

Zoom - indkaldelse kommer senere

SOSU-uddannelserne står over for en kæmpe implementeringsopgave, og der er behov for at Implementeringsmodellen nu får ”et liv” på skolerne. Denne proces vil vi rette fokus på gennem 2021.

Undervisere og ledere har fundet en implementeringsmodel til brug i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi i undervisningen. Dette var et kursus i efteråret, som blev faciliteret af ledelses- og organisationskonsulent Nicolaj Suhr.

Der afholdes flere vedligeholdelsesmøder og endnu et kursus:
Fællesmodel for implementering af velfærdsteknologi i SOSU-uddannelserne den 7. og 8. september 2021 via Zoom (flere informationer og program følger).

Tilmelding til videnscenterkoordinator Lone Secher, lose@sosunord.dk.


Vedligeholdelsesmøder

Formål med mødet er en kort opdatering af implementeringsmodellen og status på erfaring med anvendelse af modellen. Sparring og drøftelse de næste skridt i anvendelse af modellen.

Målgruppe: Deltagere ved efterårets kursus, andre undervisere og ledere med interesse for implementering af teknologier ind i undervisningen.

Første vedligeholdelsesmøde er den 04. februar 2021 kl. 9.00 – 13.00 via Zoom.

Der er udviklet en animationsfilm, som viser de essentielle elementer i modellen. Arbejdsgruppe for Vedligeholdelsesmøderne faciliterer mødet og kommer med perspektiver på anvendelse af modellen. Program følger 14 dage før mødet.

Tilmelding til videnscenterkoordinator Lone Secher, lose@sosunord.dk.

 

Andet Vedligeholdelsesmøde er den 7. juni 2021 kl. 9.00 – 13.00 via Zoom.

Tilmelding til videnscenterkoordinator Lone Secher, lose@sosunord.dk.

 

Dato for tredje møde endnu ikke planlagt.

Har du spørgsmål?

Lone Secher Videnscenterkoordinator +45 31647328lose@sosunord.dk