Vedligeholdelsesmøde - Implementeringsmodel

Dato / Tid

7. juni 2021

Kl. 9:00 - 10:30

Sted

Teams - link sendes senere

SOSU-uddannelserne står over for en kæmpe implementeringsopgave, og der er behov for at Implementeringsmodellen nu får ”et liv” på skolerne. Denne proces vil vi rette fokus på gennem 2021.

Undervisere og ledere har fundet en implementeringsmodel til brug i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi i undervisningen. Dette var gennem et kursus i efteråret 2020, som blev faciliteret af ledelses- og organisationskonsulent Nicolaj Suhr.

På dette vedligeholdelsesmøde får du en opdatering af implementeringsmodellen og status på erfaring med anvendelse af modellen. Der vil være sparring og drøftelse de næste skridt i anvendelse af modellen.


Program for dagen

9.00 – 9.20 Velkomst, brush up på implementeringsmodellen og spørgsmål fra deltagerne v/ Lene Larsen Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

9.20– 9.40 Fortælling om anvendelse af implementeringsmodellen på SOSU Fyn v/Lene Larsen

9.40 – 9.50 Pause

9.50 – 10.05 Præsentation af dynamisk fysisk plakat om implementeringsmodellen. Plakaten er til alle SOSU-skoler v/ Lone Secher

10.05 – 10.25 Idégenerering og videndeling om hvordan vi kan give implementeringsmodellen liv på SOSU-skolerne v/Lene Larsen

10.25 – 10.30 Afrunding og tak for i dag.


Praktisk information

Den 7. og 8. september 2021 afvikles kurset igen ved Nicolaj Suhr.

Målgruppe: Deltagere ved efterårets kursus, andre undervisere og ledere med interesse for implementering af teknologier ind i undervisningen.

Sted: Teams

Tilmeldingsfrist den 24. maj 2021. For tilmelding send en mail til videnscenterkoordinator Lone Secher

Har du spørgsmål?

Lone SecherVidenscenterkoordinator+45 31647328Lose@sosunord.dk