Samarbejde styrker intro- og brobygningselever på SOSU-området

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har siden 2019 haft et længerevarende samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg omkring to projekter - 360 graders video og Virtual Gaming Simulation (VGS).

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (SOSU STV) har haft en fælles interesse i at udforske nye tiltag og teknologier målrettet Social og sundhedsområdet. Der var et behov for at nytænke de eksisterende tilbud, som var tilgængelige for Social og Sundhedsuddannelserne og Pædagogisk Assistent uddannelsen, hvilket var bemærket på intro- og brobygningsområdet. Og her blev projekterne affødt. Der var enighed om at lave et samarbejde målrettet introelever og brobygningselever for at give et moderne og nuanceret indblik i SOSU-uddannelserne og PA-uddannelsen.

Samarbejdet indebærer følgende to projekter:

  • En 360 graders video, der viser hverdagen som SOSU
  • VGS – Virtual Gaming Simulation særlig rettet mod PAU

Videnscentret skal til projekterne bidrage med løbende sparring og være tovholder på det tekniske i form af redigering, og SOSU STV udvikler storyboards og scenarier. Begge partner er med til at optage videoerne.

 

Det første projekt – Step 1

Step 1 er en 360 graders video til introelever og omhandler hjerte-lungeredning, hvor en ældre dame falder om og må genoplives. Eleverne får en praksisnær oplevelse og en følelse at være tilstede i rummet.
Formålet med videoen er at skabe en nysgerrighed og åbenhed omkring SOSU-uddannelserne igennem en konkret situation.

Læs mere om step 1.

Det andet projekt – Step 2

SOSU STV og videnscentret blev hurtigt enige om, projektet til brobygningselever skulle indeholde spilelementer til at bibringe viden og eksperimenterende tilgang – med andre ord indeholde gamification.
Formålet med Step 2 har blandt andet været rekruttering og vise brobygningselever hvad en SOSU-faglig verden kan. VGS-filmen er den første, der er udviklet specifikt til SOSU-området.

VGS filmene er desuden lavet som to undervisningsforløb til Videnscenterportalen og til SOSU STV. Det ene forløb tilegnet brobygningselever  og det andet til GF2 PAU-elever.

Læs mere om step 2.

 

Igennem begge projekter har der været et særligt fokus på teknologien skal mediere for læringen, der skal foregå. Om kombinationen af nye teknologier og læring fortæller Jakob From Høeg, direktør SOSU STV: ”Mødet mellem ny teknologi og faglig praksis giver hele tiden nye muligheder for udvikling og innovation, til gavn for eleverne”. Derfor har det også været vigtigt for begge partner, at teknologien ikke blot blev oplevelsesbaseret, men at eleverne får lært gennem teknologien.

Samarbejdet er fortsat i 2020

For videnscenterkooordinator Lone Secher har det været en spændende proces at følge SOSU STVs projekter: ”SOSU STV har indgået i projekterne med høj faglighed og stort engagement. Det har været spændende og god samarbejdsrelation, og i forhold til den pædagogisk ramme har de haft styr på det”.

Om samarbejdet fortæller Jakob From Høeg: ”Det er en fornøjelse at være vidne til et meget konstruktivt parløb mellem vores skole, som ønsker at skabe bedre læring gennem nye digitale og teknologiske redskaber, og et velfærdsteknologisk videnscenter, som ønsker at skabe og dele viden og erfaring om de nye muligheder.”

Samarbejdet har resulteret i nye projekter for 2020
Det næste projekt omhandler psykiatrien – SOSU STV har i forvejen materiale, som de benytter med stor begejstring i undervisningen. Der har dog været en efterspørgsel fra elever om at benytte nyere teknologier. Derfor er SOSU STV ved at undersøge, om de igen kan bruge elementer som Virtual Reality eller VGS og dermed give elever muligheder for at vælge handlinger.


Personer involveret i projektet:
Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark: Lone Secher, videnscenterkoordinator og Kenneth Brandborg, lærings- og digitaliseringskonsulent

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg: Anna Cathrine Kjeldsen, underviser og Jan B. Nielsen, pædagogisk medarbejder


Om Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks projektmidler

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har som målsætning at støtte op om projekter inden for social- og sundhedsuddannelserne, samt uddannelsen til pædagogisk assistent. Projektmidlerne skal sigte på udvikling af digitale og teknologiske kompetencer og understøtte implementering af nye teknologier. Læs mere om projektmidler.