Projektmidler

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFV Vest) har til formål at forberede elever inden for sundhed, omsorg og pædagogik uddannelserne til fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi spiller en stadig større rolle. I tæt samarbejde med de øvrige SOSU-skoler i Vestdanmark er målsætningen for VFV Vest at være banebrydende i forhold til innovation og udvikling inden for teknologisk dannelse af eleverne.

VFV Vest har som målsætning at støtte projekter inden for social- og sundhedsuddannelserne, samt uddannelsen til pædagogisk assistent. Projekterne skal sigte på udvikling af digitale og teknologiske kompetencer og understøtte implementering af nye teknologier.

VFV Vest ønsker at samarbejde om mange typer af projekter, f.eks., følgeforskning, afprøvning af nye teknologier m.v..
Praksis-inddragelse/-samarbejde er højt vægtet og ønsket.
Der kan søges om økonomisk støtte og/eller ressourcer hos VFV Vest i form af sparring og samarbejde med  koordinatorer i og om lokale projekter.

VFV Vest’s overordnede formål er at indsamle og formidle viden. Derfor skal alle projektansøgere  beskrive deres evalueringsmetoder i forhold til det enkelte projekt. Resultater af projekterne formidles på den centrale videnscenterportal samt på årlige faglærernetværksmøder.


Praktisk information

Hvordan søger I om støtte til et projekt?
Ansøgningsskemaet downloader du nederst på siden.

Hvilke hovedområder/kategorier kan der søges inden for?
Eksempelvis udvikling og afprøvning af læringsforløb med Makerspace teknologier, simulation med inddragelse og/eller anvendelse af forskellige velfærds- og læringsteknologier, anvendelsen af Virtual Reality i læringsforløb eller en konkret velfærdsteknologi knyttet til et bestemt læringsudbytte eller specifikt læringsmål.

Videnscenter samarbejder gerne om at finder de rette kompetencer, der kan sikre gennemførelsen af projektet. VFV Vest stiller ligeledes egne kompetencer inden for simulation, innovativ læring og velfærdsteknologier til rådighed.

 

Spørgsmål vedr. ansøgningsskema samt et udfyldt ansøgningsskema sendes til:

Videnscenterchef Henrik Steenstrup, e