Ny 360 graders video til introelever

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har siden 2019 haft et længerevarende samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg omkring to projekter - 360 graders video og Virtual Gaming Simulation (VGS)

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg har en fælles interesse i at udforske nye tiltag og teknologier målrettet Social og sundhedsområdet. Der var et behov for at nytænke de eksisterende tilbud, som var tilgængelige for Social og Sundhedsuddannelserne og Pædagogisk Assistent uddannelsen, hvilket var bemærket på intro- og brobygningsområdet. Og her blev samarbejdet og følgende to projektet affødt:

  • En 360 graders video, der viser hverdagen som SOSU
  • VGS – Virtual Gaming Simulation særlig rettet mod PAU

 

Det første projekt – Step 1

Step 1 er en 360 graders video til introelever.
Videoen omhandler hjerte-lungeredning, hvor en ældre dame falder om og må genoplives. Eleverne får en praksisnær oplevelse og en følelse at være tilstede i rummet. Filmen ses med Oculus Go.
Formålet med videoen er at skabe en nysgerrighed og åbenhed omkring Social- og sundhedsuddannelserne igennem en konkret situation. Når eleverne oplever deres eventuelle manglende viden eller handlekompetence inden for hjerte-lungeredning, tilsigtes en motivation for at tilegne denne viden. Denne motivation kombineret med efterfølgende behandling af filmen, særligt refleksion, resulterer i 8. klasse introelever bliver mere nysgerrige på SOSU-uddannelsernes indhold.

 

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg har allerede positive erfaringer med projektet:

Virtual Reality er virkningsfuldt for eleverne, hvis det bliver lavet rigtigt – blandt andet vores hjerte-stop film. Eleverne synes, det er en spændende måde at opleve en social- og sundhedsassistents praksis på.
Anna Cathrine Kjeldsen
Underviser, SOSU STV

Personer involveret i projektet

Videnscentret bidrager med løbende sparring og er tovholder på det tekniske i form af redigering, og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg udvikler storyboards og scenarier. Begge partner er med til at optage videoerne.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark: Lone Secher, videnscenterkoordinator og Kenneth Brandborg, lærings- og digitaliseringskonsulent

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg: Anna Cathrine Kjeldsen, underviser og Jan B. Nielsen, pædagogisk medarbejder

 

Er du blevet nysgerrig på det andet projekt – Step 2?

Du kan læse mere om VGS – Virtual Gaming Simulation særlig rettet mod Pædagogisk Assistent uddannelsen her, og se hvilke undervisningsforløb, som er udviklet særligt til projektet.


Om Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks projektmidler

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har som målsætning at støtte op om projekter inden for social- og sundhedsuddannelserne, samt uddannelsen til pædagogisk assistent. Projektmidlerne skal sigte på udvikling af digitale og teknologiske kompetencer og understøtte implementering af nye teknologier.

Læs mere om projektmidler.