Virtual Gaming Simulation film til brobygningselever

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har siden 2019 haft et længerevarende samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg omkring to projekter - 360 graders video og Virtual Gaming Simulation (VGS)

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg har en fælles interesse i at udforske nye tiltag og teknologier målrettet Social og sundhedsområdet. Der var et behov for at nytænke de eksisterende tilbud, som var tilgængelige for Social og Sundhedsuddannelserne og Pædagogisk Assistent uddannelsen, hvilket var bemærket på intro- og brobygningsområdet. Og her blev samarbejdet og følgende to projektet affødt:

Det andet projekt – Step 2

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark havde en tese: for at ramme brobygningselever skal der udvikles et produkt, som eleverne kan relatere til og ikke mindst gennemskueliggøre. I dette tilfælde var partnerne enige om, projektet skulle indeholde spilelementer til at bibringe viden og eksperimenterende tilgang – med andre ord gamification.

Formålet med Step 2 har blandt andet været rekruttering og vise brobygningselever hvad en SOSU-faglig verden kan, og netop tale gennem den velkendte gamification, som mange unge kender i forvejen.
Ifølge Anna Cathrine Kjeldsen, underviser på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg er læringsperspektivet, baseret på gamification, et afgørende element: ”Videoen er bygget ud fra et spilperspektiv og derigennem kan bibringe viden og eksperimenterende elementer, det vil sige du kan tage elever med ind i situationer, de normalvis ikke har været i, f.eks. den svære samtale, og få koblet teori på”.

Det er en betragtning Jakob From Høeg, direktør på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, deler: ”Det er et særligt interessant perspektiv at bruge spil-tænkningen, så de unge kan få vakt og udviklet deres nysgerrighed til en bedre introduktion til vores uddannelser og faglighed”.

I praksis ser eleverne filmen om Hjalte, som har fået lus. I løbet af filmen skal eleverne træffe nogle valg, og herefter tilpasses filmen efter elevernes valg. Ved hvert valg fortæller en stemme eleverne, om de har truffet det rigtige eller forkerte valg.

VGS-filmen er den første, der er udviklet specifikt til Social- og sundhedsområdet.

Step 2 som undervisningsforløb

VGS filmene er desuden lavet som to undervisningsforløb til Videnscenterportalen og til Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. Det ene forløb tilegnet brobygningselever  og det andet til GF2 PAU-elever. Til GF2 PAU stilles refleksive spørgsmål og mulighed for dybere refleksion, der medfører højere læringsudbytte, hvilket er en progression, som man skal se som en del af deres uddannelse.

VGS projektet blev afsluttet i november 2019, hvor undervisningsforløbene i forvejen var planlagt og under afvikling, hvorfor VGS forløbene blev testet af praktikvejledere, som var begejstret for projektet i og med det viser elever, hvad de kan komme ud til.

Ifølge Anna Cathrine Kjeldsen er ønsket at få implementeret undervisningsforløb med VGS i løbet af 2020 på GF2. Forløbene skal bygges op omkring simulationstræning for PAU-elever: ”Eleverne får et teoretisk fundament, de arbejder ud fra, og får lov til at afprøve det og finder ud af hvad er det rigtige at gøre i den pågældende situation og hvad er forkert”. Eleverne lærer hvilke teorier, der kan bruges til at forklare den pågældende situation.

Personer involveret i projektet

Videnscentret bidrager med løbende sparring og er tovholder på det tekniske i form af redigering, og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg udvikler storyboards og scenarier. Begge partner er med til at optage videoerne.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark: Lone Secher, videnscenterkoordinator og Kenneth Brandborg, lærings- og digitaliseringskonsulent

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg: Anna Cathrine Kjeldsen, underviser og Jan B. Nielsen, pædagogisk medarbejder

 

Er du blevet nysgerrig på det første projekt – Step 1?

Læs mere om  det første projekt – 360 graders video, som er målrettet introelever og viser hverdagen som SOSU. Step 1: Ny 360 graders video til introelever


Om Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks projektmidler

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har som målsætning at støtte op om projekter inden for social- og sundhedsuddannelserne, samt uddannelsen til pædagogisk assistent. Projektmidlerne skal sigte på udvikling af digitale og teknologiske kompetencer og understøtte implementering af nye teknologier.

Læs mere om projektmidler.