Oversigt over datoer til Torsdagspanelet

Få dybere indsigt i velfærdsteknologi, når vi én torsdag om måneden i fællesskab med fagpersoner drøfter en teknologi, dets formål, brugen i praksis og eventuelle problemstillinger. Du finder en oversigt over hvilke torsdage panelet mødes og hvilket emne, de drøfter, længere nede på siden.

I løbet af foråret 2019 afholdte videnscentret en række online foredrag – Torsdagspanelet, hvor en gruppe fagfolk havde til opgave at drøfte forskellige velfærdsteknologier, imens det blev livestreamet på Facebook. De behandlede emner som Snoezel, Virtual Reality og Vendlet.

Det fik god respons, og derfor genoptager videnscentret Torsdagspanelet.

I løbet af efteråret 2019 og foråret 2020 vil videnscentret på én torsdag om måneden afvikle et Torsdagspanel sammen med dygtige gæster som er koordinatorer, SOSU-undervisere og faglige eksperter.


Torsdagspanelet skal skabe et rum for videndeling, debat og faglig drøftelse af begreber, pædagogiske metoder og trends knyttet til videnscentrets arbejde på SOSU-skolerne. og skabe velfærdsteknologiske opmærksomheder, der udspiller sig såvel nationalt som internationalt.

Hvem er det for?

Hvis du interesserer dig for lærings- og velfærdsteknologi, eller du er faglærer inden for social- og sundhedsuddannelserne samt pædagogisk assistentuddannelse eller konsulent? Så vil torsdagspanelet vil være brugbart for dig.

Du har også rig mulighed for at have indflydelse på debatten. Under livestreamingen kan du løbende stille spørgsmål og skrive kommentarer, som panelet vil tage op og drøfte.

 


Praktisk information

Tidspunkt: Én torsdag om måneden, kl. 14-14:45

Torsdagspanelet livestreames på Facebook, og kræver ingen tilmelding.

 

Eksterne gæster bliver løbende offentliggjort her på siden*.

*Der kan forekomme ændringer i oversigten enten ift. tidspunkt, emne eller gæster, derfor er det vigtigt du holder dig opdateret enten her på portalen eller på LinkedIN og Facebook.

 


Se og læs mere om tidligere ‘Torsdagspanelet’:

Skylle-tørre toilet

Snoezel

Spiseteknologier

Vendlet

Virtual Reality