Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Sammen med undervisere fra SOSU Nord blev blikket rettet på anvendelsen af det elektroniske vendesystem -Vendlet.
Se optagelserne hvor Vendlet systemet demonstreres og hvor der tales om arbejdmiljø, behov og borgermålgruppe.

Beskrivelse

Se optagelsen og lad den faglige drøftelse være afsæt til yderligere undersøgelse samt inspiration og supplement til udvikling af
undervisningsforløb.

Et nyt projekt udarbejdet af Teknologisk Institut viser bl.a. at vendesystemer herunder Vendlet, opretholder plejekvaliteten, forbedrer arbejdsmiljøet og nedbringer arbejdsskader.
Undersøgelsen peger på at plejekvaliteten bedres fx giver det større tryghed, lindrer smerter ved lejring og vending, har positiv effekt på forskydninger og gnidninger af borgerens hud.

Deltagere er:
Peter Maindal, Direktør for Vendlet
Anette Østergaard, Underviser på SOSU Nord
Helle Thrysøe Birkkjær, Underviser på SOSU Nord
Rene M Larsen, Videnscenterleder

Se torsdagspanelet her

Læringsmål

  • At få indsigt i hvad Vendlet sengen er - gennem en faglig dialog og refleksioner
  • At få demonstreret hvordan Vendlet kan anvendes
  • At motivere til at man får lyst til at undersøge og afprøve Vendlet ydereliger relateret til egen kontekst