Målgruppe

EUD GF1

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Her er mulighed for at se en faglig refleksion omkring anvendelse af spiseteknologier i undervisningen i SOSUfagligt regi

Beskrivelse

Webinaret giver en kort introduktion og inspiration til hvordan spiseteknologier kan anvendes som et læringselement i undervisningen.
Anne Mette Andkjær præsenterer følgende spiseteknologier:

iEAT Mekanisk
ELISpoon
Power Assist Glove
iFLOAT Armstøtte
Uccello Vippekedel
CRDL interaktiv kommunikation

Ud fra teknologierne drøfter panelet anvendelse, relevans, målgrupper og knytter teknologierne til mulighed for inddragelse i undervisningen.
– at gøre undervisningen praksisnær
– at eleverne selv prøver spiseteknologierne
– at eleverne forholder sig til teknologiernes fordele og ulemper.
– at der kan skabes rum for refleksion relateret til anvendelsesmuligheder, borgernes egenomsorg samt etiske aspekter.

SE WEBINARET HER

Panelet består af:
René M. Larsen. Leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Anne Mette Andkjær. Direktør Gloria Mundi Care
Anette Østergaard. Underviser SOSU Nord
Lili Heegaard. Underviser SOSU Nord

Links til nyttige hjemmesider til elever, når de arbejder med en caseopgave eller persona:

Hjælpemiddelbasen
Hjælpemiddel bloggen

Læringsmål

  • At få indsigt i og sparring omkring hvordan spiseteknologier kan anvendes i en SOSUfaglig kontekst