Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Et panel af fagpersoner drøfter implementering og anvendelse i et borgerrettet og arbejdsmiljømæssigt perspektiv. Se optagelserne med debatten og se demonstration af skylle-tørre toilettets funktioner.

Beskrivelse

Se en inspirerende paneldebat omkring implementering af skylle-tørre toiletter hos borgerne. Der drøftes vigtigheden af, at Sosu skolernes elever selv får erfaringer med teknologien for at understøtte motivation, og at kunne sætte sig i borgerens sted. I debatten er der bl.a. fokus på udvikling af elevernes refleksions kompetence.

På Sosu Nord er der opsat 3 skylle-tørre toiletter. Skylle-tørre toilettes funktioner demonstreres.

Panelet består af:
Mads Honoré Jacobsen, Head of Buiness Development ved Honorécare
Inga Fryd, direktør ved Center for velfærdsteknologi, Aalborg kommune
Lone Rubæk, underviser på Sosu Nord
Rene M. Larsen, Videnscenterleder ved Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se videoen her

Læs mere om torsdagspanelet

Læringsmål

  • At få indsigt i hvad et skylle-tørre toilet er gennem en faglig dialog.
  • At få indsigt i hvorledes skylle-tørre toilet kan anvendes i uddannelserne relateret til et læringsmæssigt afsæt.
  • At motivere til at man får lyst til at undersøge og afprøve skylle-tørre toilettet ydereliger i forhold til egen kontekst.