Vurdigi
Vurder kvalitet og anvendelighed af digitale læremidler

Vurdigi.dk er et webbaseret dialog-værktøj, der kan hjælpe skolen og lærere med at vurdere kvaliteten og anvendeligheden af digitale læremidler. 

Hensigten er, at lærere i grupper kan benytte værktøjet som en ressource og til at afklare, hvilke digitale læremidler der er mest hensigtsmæssige at indkøbe og bruge. Det er nemt at gå til for den enkelte lærer, og det er derfor også muligt for lærere at anvende værktøjet alene.

Vurdigi ønsker med værktøjet at sætte fokus på, hvilke digitale læremidler der kan bidrage positivt til undervisningen – og samtidig skærpe appetitten for at anvende dem endnu bedre i fremtiden. 

Gå tilbage til katalogforsiden her