Erhvervsinformatik er et nyt grundfag på erhvervsuddannelserne. Her finder du inspirationsmateriale til udarbejdelse af forløb og undervisning i fagets tre kompetenceområder.

Materiale til erhvervsinformatik
Det nye grundfag erhvervsinformatik skal ruste eleverne på erhvervsuddannelserne til en digital fremtid.

Teknologisk instituts og CIU har i et fælles projekt udviklet undervisningsmateriale og -forløb til fagets tre kompetenceområder, som er: 

•  Digital myndiggørelse 
•  
Erhvervsrettet digital udvikling 
• 
Teknologisk handleevne og computationel tankegang 

Klik på et af kompetenceområderne for at komme til kompetenceområdets specifikke materiale.

Materialerne er målrettet faglærere og elever på udannelserne; VVS-energi, ejendomsservicetekniker, bygningssnedker og maskinsnedker, men kan også bruges som inspirationsmateriale af øvrige lærere, der skal undervise i erhvervsinformatik.

Om materialerne

Materialerne er blevet til i et projekt mellem Teknologisk Institut og CIU. De er udviklet af lærere fra landets erhvervsskoler i en mini-Learning Factory, faciliteret af CIU.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

 

Se også

Undervisningsmaterialer fra øvrige projekter
Læs om andre projekter, som CIU er en del af 

Skrevet den 21. januar 2022. Gå tilbage til forsiden her.