STEM-didaktiske principper

Bud på STEM-didaktik understreger behovet for tværfaglige og elevorienteret tilgange.

I fou-projektet LabSTEM (Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring), der foregik i perioden 2020-2022, har nogle af forskerne bag udarbejdet et litteraturstudie på basis af 62 udvalgte studier (Larsen mfl., 2022). På denne baggrund kommer forskerne med et bud på en STEM-didaktik, en model og overvejelser om didaktiske elementer som fx formål og aktiviteter.

Centralt i dette arbejde er også bud på, hvilke overordnede didaktiske principper, der med fordel kan guide læreres arbejde med at designe STEM-undervisning. I projektet er der udviklet ideer og konkrete materialer til både dagtilbud, grundskolen, gymnasiet og EUD, hvor det naturligvis er sidstnævnte kontekst, som vi vil lade os inspirere af.

I det nævnte litteraturstudie kommer forskerne med følgende bud på principper, der altså også gælder for undervisning på EUD:

  1. STEM-undervisningen skal have en omverdensorientering. Det kan være en konkret og evt. lokal problemstilling som skal indeholde en vis grad af kompleksitet
  2. STEM-undervisningen skal være elevcentreret, dvs. at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser, egne problemstillinger, eksperimenter eller projekter
  3. STEM-undervisningen skal integrere alle fire fag (STEM) på en naturlig måde. Dette kan ske ved fx kontekstintegration, ved hjælp af tværgående STEM-begreber eller ved fx at sætte et af fagene i fokus (fx engineering eller matematisk modellering
  4. STEM-undervisningen skal støtte den læring og undervisning der i øvrigt arbejdes med på det pågældende trin, jf. de eksisterende læreplaner (ibid., s. 20).

I vores GenAISTEM-projekt vil vi arbejde videre med disse principper og koble dem til forståelse og anvendelse af generativ AI i en erhvervsrettet kontekst. Hertil kommer, at vi ift. punkt 3, vil arbejde med alle de syv fag, der betegnes som STEM-fag på EUD, dvs. biologi, fysik, kemi, naturfag, matematik, erhvervsinformatik og teknologi. Det – og andre projekter, vi står på – kan du også læse mere om i Indblik #1.

Link til LabSTEM-projektet:
https://www.sdu.dk/da/forskning/labstem

Link til den omtalte artikel:
https://tidsskrift.dk/mona/article/view/131923

 

Skrevet den 03.04.24

Til GenAI STEM forsiden