International forskning om GenAI i STEM

Lovende internationale resultater om brug af GenAI ift. faglig STEM-styrkelse.

I international litteratur om anvendelse af GenAI i STEM-undervisning, har vi fundet eksempler på, hvordan sådanne teknologier kan hjælpe eleverne til større forståelse og anvendelse af faglig viden som fx i matematik (Wardat et. al., 2023; Lee & Yeo, 2022), kemi (Vasconcelos & dos Santos, 2023) og biologi (Agathokleous et al., 2023).

Med disse nye teknologiske muligheder følger imidlertid også en række udfordringer af både faglig, didaktisk, etisk og sikkerhedsmæssig karakter, som hverken elever, lærere eller ledere nødvendigvis er rustet til at forholde sig til.

Erhvervsrettet teknologiforståelse og digital myndiggørelse
Herudover ser vi et stort potentiale for anvendelse i af GenAI i mange af de erhverv og brancher, som eleverne uddannes til, også inden for STEM-området, fx ift. prototyping, produktudvikling, kvalitetskontrol, fejlsøgning, optimering af logistik og forsyningskæder, energistyring, visualisering, simulering, modellering, sensorbaseret overvågning mv.

Ud over egentlig tekst- og talproduktion fx til kunder og myndigheder, kan GenAI således anvendes i specifikke arbejdsprocesser, men også som generel hjælp til diverse fag- og erhvervsspecifikke tekniske programmer som fx tegneprogrammer, AR/VR, digitale tvillinger, 3D-scanning og -print, diverse typer af robotteknologier og ikke mindst kodning.

Der er derfor behov for at styrke både lærere og elevers forståelse og anvendelse af GenAI ift. STEM-fagligheder og dermed også bidrage til udvikling af erhvervsrettet teknologiforståelse og digital myndiggørelse, hvilket du også kan læse mere om i Indblik #1, hvor du også kan referencerne på de nævnte artikler.

Skrevet den 03.04.24

Til GenAI STEM forsiden