CIU anbefaler: Fremskridt vi skaber

Undervisningsmaterialer ‘Fremskridt vi skaber’ fokuserer på elevernes rolle i grøn omstilling på EUD og inkluderer engagerende videoer og cases.

Fremskridt vi skaber er undervisningsmateriale, som er skræddersyet til elever på erhvervsskoleuddannelser og fokuserer på elevernes vigtige rolle i den grønne omstilling. Gennem engagerende videoer udforskes der fem centrale temaer inden for bæredygtighed.

Dette undervisningsmateriale er skabt i samarbejde mellem Sustainability Science Centre på Københavns Universitet og GRØN, i tæt partnerskab med Zealand Business College og Roskilde Teknisk Skole. For at supplere indholdet har Videncenter For Velfærdsteknologi støttet udviklingen af tre case-videoer, målrettet SOSU-området, og to case-videoer, målrettet PAU-området.