Chat GPT - introduktion til teknologien

Chat GPT – introduktion til teknologien. Muligheder og konsekvenser.

Chat GBT er en chatrobot, der kan svare på alle dine spørgsmål – eller måske rettere sagt nogle af dine spørgsmål, og bygger på kunstig intelligens. Hvad har sådan en teknologi af muligheder og konsekvenser for undervisnings- og uddannelsesområdet?

En ny teknologi har set dagens lys og kan anvendes mange steder i undervisnings- og uddannelsesverdenen. Nogen har vidst det et stykke tid, mens andre blev taget lidt på sengen. Men ikke desto mindre har der allerede være livlig debat om denne Chat GPT. Nogle er faret til tasterne og har ytret, at det er det rene snyd og plagiat, mens andre har ment at det vil komme til at revolutionere undervisnings- og uddannelsesverdenen.

Men en ting er sikkert: teknologien er her og bliver allerede brugt – eleverne deler videoer på Tik-Tok om anvendelsesformer, lærere er allerede i gang med at afprøve teknologien til f.eks. feedback, mens flertallet måske stadig forholder sig lidt afventende.

Som Videncenter for anvendelse af it i undervisningen – der som hovedopgave har at indsamle, formidle og udbrede praksis- og forskningsviden om it i undervisningen, ser vi det som en af vores hovedopgaver at gøre netop dette, især når en ny teknologi dukker op – altså blive klogere på hvad teknologien kan bibringe undervisningen.

Vi vil gerne undersøge dette ud fra et pædagogisk didaktisk ståsted – hvad kan teknologien bruges til, hvornår kan den bruges til noget, og ikke mindst hvorfor skal den bruges til noget.

Vi har altså ikke fra starten af taget hverken ja eller nej kasketten på eller enten/eller kasketten, men måske mere både/og kasketten – at kigge på muligheder og konsekvenser.

Men når dette er sagt skal vi ikke gå ukritiske til sagen, der er stadigvæk masser uafklarede spørgsmål om ChatGPT:

  • Anvendelsesmåder- og områder (Det skal vi undersøge som videncenter)
  • Viden om læringsudbytte ved brug (Det skal forskningen undersøge)
  • Lovgivningsmæssige tiltag – skal der være reguleringer? (Det skal politikerne afgøre)
  • Hvor kommer de data fra, som robotten trækker på? (Det kalder på kompetencer som f.eks. teknologiforståelse og dannelse i bred forstand – at kunne forstå algoritmer, at undersøge kilder, at være kritisk etc.)

Nedenfor har vi samlet vores erfaringer og oplevelser med Chat GPT i en flipsnack bog samt i en række videoer. Hvordan teknologien kan bruges og de muligheder, den rummer, ændrer sig hele tiden. Derfor vil denne sides indhold være under løbende opdatering. Vi hører også meget gerne fra jer, hvis I skulle erfare ny viden og brug af Chat GPT.

Min opgave er at hjælpe folk med at besvare spørgsmål og løse problemer ved at generere meningsfuld og relevant tekst baseret på de inputs, jeg modtager. Jeg er ikke en fysisk enhed, men et computerprogram, der er designet til at simulere menneskelig samtale.
Spørger man Chat GPT, hvem den er, får man ovenstående svar:

Her har vi samlet vores erfaringer og inspiration til brug af Chat GPT i en flipsnack bog. Du kan bladre i den, gøre den større eller downloade den til brug i din undervisning, forberedelse mm.

Vi har forsøgt os med at bruge Chat GPT til at lave en generel opgavebeskrivelse. Med den rette information kommer den med et overraskende godt udkast:

I videoen nedenfor har vi brugt Chat GPT til at udarbejde et raferart fra et møde:

Chat GPT kan også bruges til at lave en motiveret ansøgning, som her til at søge en elevplads:

Skal du holde en tale og mangler et udgangspunkt, kan du give algoritmen nogle input til talen og ud kommer et ret godt udkast:

Har du spørgsmål? Ny viden og/eller erfaring med Chat GPT?

CIU+45 2275 9758post@ciuud.dk

Skrevet 05.01.23

Til forsiden