Netværk for forskere og praktikere på EUD

CIU faciliterer et netværk for forskere og praktikere på EUD-området. Formålet er at give forskere og praktikere mulighed for videndeling, samarbejde, skabe ny forskning og dialog på tværs i EUD.

Vi ønsker at bygge bro mellem praktikere (fx undervisere) og forskere for derigennem at skabe et fælles stå- og mødested med fokus på at igangsætte handling, hvor netværkets deltagere oplever, at praksisnærheden bliver styrket.

Netværkets fokus er på it i undervisningen: It som didaktiske værktøj og digitale teknologiers mulighed for at skabe bedre læring og undervisning for eleverne på erhvervsuddannelserne.

Du tilmelder dig netværket her.

 

Praktisk info

Målgruppe: Målgruppen er forskere og praktikere på EUD-området. Ph.d. studerende, konsulenter m.m. med ønsket om videndeling på tværs i EUD er også velkomne.

Mødefrekvens: Netværket mødes til 2 gange årligt til fysiske møder og temadage samt 6 online møder. De fysiske møder vil blive afholdt ved CIU på Tietgenskolen, Lerchesgade 29, 5000 Odense C.

I netværket vil indgå input fra de mest vidende forskere og repræsentanter fra praksisfeltet.

Tilmelding

Du tilmelder dig netværket via linket og vil derefter få adgang til netværkets kommunikation i Microsoft Teams samt modtage mødeinvitationer m.m. på den mail, du tilmelder dig med.

 

Facilitering

Netværket arrangeres af CIU i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af:
• Amina Sabah Karim, konsulent, CIU
• Marianne Riis, Docent, Ph.d., Absalon
• Anne Katrine Kamstrup, Ph.d., NCE
• Malene Erkmann, afdelingsleder, ZBC

Amina Sabah Karim

Har du spørgsmål?

Amina Sabah Karim
Konsulent

Opdateret 30.03.2023

Til forsiden