Analyse af teknologier

Analysen af teknologier til teknologiforståelse er udformet som et spil.

Med teknologianalyse spillet ønsker vi at give en legende tilgang til læring.

Spillet er opbygget med afsæt i kompetencenøglerne teknologi og kollaboration fra teorien om det 21. århundredes kompetencer i en SOSU-faglig kontekst.

Vi har forsøgt at skabe et spil som er fleksibel i forhold til tid og målgruppe. Samt med mulighed for differentiering i analysemetode og sværhedsgrad.

   

Alle SOSU-skoler har en spilleplade. Du har også mulighed for selv at laser-cutte et spil.

Har du spørgsmål, kontakt

Thomas K. EggersenVidenscenterkoordinator, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsensteg@sosufvh.dk

Har du spørgsmål, kontakt

Ingrid LaursenVidenscenterkoordinator, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborgila@sosu-stv.dk