Teknologi

Læs om kompetencen Teknologi

Teknologi

er en af de 6 kompetencer, der spiller godt sammen med de 5 andre kompetencer, idet det handler om, at vi arbejder med og i teknologi på mange måder. Teknologi følger med os i alle sammenhænge.

Det er vigtigt at kunne :

 • Søge information på nettet, og kollaborere virtuelt, online og hybridt
 • Gengive og behandle informationer, præsentere og formidle vha teknologi. Det kunne være produktionsværktøjer fra Studietube
 • Undersøge, eksperimentere med teknologi ved fx at kode
 • Tilegne sig ny viden, der kan anvendes i praksis, fx VR, der simulerer en situation eller som giver mulighed for at træne en færdighed
 • Bygge mock-ups og prototyper til en målgruppe, fx bygge en model af en bolig indeholdende alarmer og sensorer til en dement borger
 • Forholde sig kritisk til teknologierne, kunne vurdere teknologierne, samt styrke evnen til at komme med ideer til udvikling og forbedringer.

Der er brug for at eleverne træner teknologiforståelse. Den teknologiske udvikling går så stærkt, at det man lærer på skolen, kan være forældet indenfor kort fremtid i praksis. Derfor er det vigtigt, at få mod og sikkerhed i at turde kaste sig ud i ny teknologi og have hands-on.

Kompetencen Teknologi er oplagt at træne samtidigt med, man træner uddannelsens fagmål og kompetencemål. Teknologi er derfor en ramme for et fagligt funderet arbejde.

Kompetencenøglens niveau

Der er udarbejdet en kompetencenøgle til hver af de 6 kompetencer. Kompetencenøglen er en taksonomi for arbejdet med den enkelte kompetence.

I undervisningen er det vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvilket taxonomisk niveau man ønsker at arbejde på, idet det får betydning for kravene til adfærd og handling i læringsaktiviteten.

Fagmål og kompetencemål i SOSU-uddannelserne stiller krav til:

 • samarbejde
 • måden at tilegne sig viden på
 • arbejde med it og velfærdsteknologi
 • innovative arbejdsformer
 • feedback
 • kommunikation

Selvom der i 21st Century Skills som didaktisk tilgang ikke er noget krav om at skulle arbejde på et bestemt taksonomisk niveau, er elever og faglærere på SOSU-uddannelserne forpligtet i forhold til fagmål og kompetencemål. Og der er god sammenhæng mellem disse mål og de høje taksonomiske niveauer i kompetencenøglerne. Når vi indtænker progression i denne sammenhæng, betyder det i praksis, at vi starter med at arbejde på de lavere taksonomiske niveauer, og slutter med at kunne håndtere at arbejde på de højere taksonomiske niveauer. Det taksonomiske niveau skal selvfølgelig give mening i forhold til den enkelte læringsaktivitet eller tema, og derfor bør læringsaktiviteterne være øvebaner for eleverne, hvor de får mulighed for at udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Det kan derfor anbefales, at faglærere og ledere kollaborerer i deres teams om de 6 kompetencer samt reflekterer over det didaktiske perspektiv for temaer og læringsaktiviteter i undervisningen. Vi kan med fordel stille følgende spørgsmål:

Hvilken adfærd ønsker vi at se?

Hvad betyder det for det didaktiske design af undervisningen?

Kend teknologien:

Undersøg, tryk, afprøv teknologier evt. med en let instruktion til at komme i gang

Kend teknologien:

Undersøg, tryk, afprøv teknologier evt. med en let instruktion til at komme i gang

Anvend teknologien:

Anvend teknologi til at indhente og behandle information

Anvend teknologi til en bestemt målgruppe/borger/formål

Kend teknologien:

Undersøg, tryk, afprøv teknologier evt. med en let instruktion til at komme i gang

Anvend teknologien:

Anvend teknologi til at indhente og behandle information

Anvend teknologi til en bestemt målgruppe/borger/formål

Vurder teknologien:

Vurder og analyser teknologien, fx ud fra VTV-modellen

Pitch arbejdet med teknologien til holdkammerater/målgrupper mm. og få og giv feedback på processen

Kend teknologien:

Undersøg, tryk, afprøv teknologier evt. med en let instruktion til at komme i gang

Anvend teknologien:

Anvend teknologi til at indhente og behandle information

Anvend teknologi til en bestemt målgruppe/borger/formål

Vurder teknologien:

Vurder og analyser teknologien, fx ud fra VTV-modellen

Pitch arbejdet med teknologien til holdkammerater/målgrupper mm. og få og giv feedback på processen

Videreudvikle teknologien:

Anvend Double Diamond som en model til at udvikle en teknologi

Fase 1: Anvend fx metoden ”Open Space” til første trin i modellen og åbne for ideer

Fase 2: Anvend fx mønstergenkendelse for at pege sig ind på, hvilken vej I vil gå i udviklingsprocessen

Fase 3: Vælg et fokus og brainstorm på mulige muligheder på dette fokus

Udvikle en visualisering/mock-up, som I pitcher for holdkammerater/målgruppe/eksperter m.m.

Modtage og giv feedback efter pitch’en

Fase 4: Præciser/juster jeres visualisering/mock-up

Præsenter jeres proces og visualisering/mock-up til en videndeling

Film om Teknologi

Hør videnscenterkoordinator Kit Nørskov Jensen forklare nærmere om teknologi og hvordan du kan bruge kompetencen og kompetencenøglen i undervisningen.

Læringsobjekter

Kommer senere.

Tilbage til den didaktiske værktøjskasse

Har du spørgsmål?

Lene Munk LarsenVidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk