Kollaboration

Læs om kompetencen kollaboration

Kollaboration

er en særlig måde at samarbejde på, hvor der er en forventning om et mindset om at man under hele opgaveløsningen hjælper hinanden, underviser hinanden, arbejder med opgaven i fællesskab.

Kollaborativt samarbejde betyder, at man er sammen om en fælles opgave, har en fælles målsætning og har et fælles ansvarsområde for opgaveløsning. Det handler om:

 • At arbejde sammen om en problematik/opgaveløsning
 • At drøfte teori og praksis sammen i forhold til problematikken/opgaveløsningen
 • At lære sammen og opstår der tvivl i gruppen, så lærer gruppemedlemmerne af og med hinanden
 • At forstyrre hinandens udvikling
 • At træffe fælles beslutninger om processen
 • At kende hinandens kompetencer i både opgaveløsning og præsentation af løsning
 • At udvikle sammen og hjælpe hinanden.

Ved kollaborativt samarbejde er det vigtig at kende hinandens spidskompetencer og få forventningsafstemt arbejdsprocessen. Ved f.eks. en samarbejdsaftale kan man blive klog på hinandens forskellige styrker, som kan bringes i spil i arbejdsprocessen. Det er vigtigt at forventningsafstemme på lektier, indsats, pauser, arbejdsform, sociale medier m.m. til gavn for processen med opgaveløsningen.

Sammensætningen i gruppen bør nøje overvejes. Det kan have en indflydelse på gruppens dynamik og slutresultat. Det er en anbefaling, at der er forskellige styrker til stede i gruppen.
En problematik/opgaveløsning bliver skarpere og mere fagligt funderet ved at gruppen reflekterer, drøfter, byder ind, underviser hinanden, videndeler og tager ansvar for hele arbejdet.

Der kræver mere energi og tid i processen og samarbejdet, sammenlignet med en individuel præstation, hvor man blot skal forholde sig til sig selv.
Kompetencen kollaboration er oplagt at træne samtidigt med man træner uddannelsens fagmål og kompetencemål. Kollaboration er derfor en ramme for et fagligt funderet arbejde

Kompetencenøglens niveau

Der er udarbejdet en kompetencenøgle til hver af de 6 kompetencer. Kompetencenøglen er en taksonomi for arbejdet med den enkelte kompetence.

I undervisningen er det vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvilket taxonomisk niveau man ønsker at arbejde på, idet det får betydning for kravene til adfærd og handling i læringsaktiviteten.

Fagmål og kompetencemål i SOSU-uddannelserne stiller krav til:

 • samarbejde
 • måden at tilegne sig viden på
 • arbejde med it og velfærdsteknologi
 • innovative arbejdsformer
 • feedback
 • kommunikation

Selvom der i 21st Century Skills som didaktisk tilgang ikke er noget krav om at skulle arbejde på et bestemt taksonomisk niveau, er elever og faglærere på SOSU-uddannelserne forpligtet i forhold til fagmål og kompetencemål. Og der er god sammenhæng mellem disse mål og de høje taksonomiske niveauer i kompetencenøglerne. Når vi indtænker progression i denne sammenhæng, betyder det i praksis, at vi starter med at arbejde på de lavere taksonomiske niveauer, og slutter med at kunne håndtere at arbejde på de højere taksonomiske niveauer. Det taksonomiske niveau skal selvfølgelig give mening i forhold til den enkelte læringsaktivitet eller tema, og derfor bør læringsaktiviteterne være øvebaner for eleverne, hvor de får mulighed for at udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Det kan derfor anbefales, at faglærere og ledere kollaborerer i deres teams om de 6 kompetencer samt reflekterer over det didaktiske perspektiv for temaer og læringsaktiviteter i undervisningen. Vi kan med fordel stille følgende spørgsmål:

Hvilken adfærd ønsker vi at se?

Hvad betyder det for det didaktiske design af undervisningen?

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Niveau 1

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Niveau 2

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang og læg en plan

Niveau 1

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Niveau 2

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang og læg en plan

Niveau 3

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.), find ud af opgavens omfang og læg en plan.

Forventning: at fokus er på gruppemedlemmernes individuelle og forskellige kompetencer i det fælles samarbejde

Niveau 1

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Niveau 2

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang og læg en plan

Niveau 3

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.), find ud af opgavens omfang og læg en plan.

Forventning: at fokus er på gruppemedlemmernes individuelle og forskellige kompetencer i det fælles samarbejde

Niveau 4

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang og læg en plan

Forventning: at fokus er på gruppemedlemmernes individuelle og forskellige kompetencer i det fælles samarbejde

I lærer sammen, viser hinanden hvordan, udvikler sammen, pitcher og præsenterer dele af det samlede produkt for hinanden og giver hinanden respons eller feedback

Alle i gruppen har opdateret viden om det fælles arbejde.

Niveau 1

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Niveau 2

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang og læg en plan

Niveau 3

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.), find ud af opgavens omfang og læg en plan.

Forventning: at fokus er på gruppemedlemmernes individuelle og forskellige kompetencer i det fælles samarbejde

Niveau 4

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang og læg en plan

Forventning: at fokus er på gruppemedlemmernes individuelle og forskellige kompetencer i det fælles samarbejde

I lærer sammen, viser hinanden hvordan, udvikler sammen, pitcher og præsenterer dele af det samlede produkt for hinanden og giver hinanden respons eller feedback

Alle i gruppen har opdateret viden om det fælles arbejde.

Niveau 5

I arbejder sammen i par eller i grupper

I udarbejder en samarbejdsaftale i gruppen

Drøft opgaven (indhold, teori, praksis, længde, niveau, teknologi, film, billeder m.m.) og find ud af opgavens omfang

Forventning: at fokus er på gruppemedlemmernes individuelle og forskellige kompetencer i det fælles samarbejde

I lærer sammen, viser hinanden hvordan, udvikler sammen, pitcher og præsenterer dele af det samlede produkt for hinanden og giver hinanden respons eller feedback

Alle i gruppen har opdateret viden om det fælles arbejde

I forpligter jer alle til at bidrage til processen og produktet, hvor I indbyrdes er afhængige af hinanden. Alle skal kunne være vikar for alle, samt kunne hjælpe hinanden

Film om Kollaboration

Hør lærings- og udviklingskonsulent Lotte Schulz forklare nærmere om kollaboration og hvordan du kan bruge kompetencen og kompetencenøglen i undervisningen.

Læringsobjekter

Kommer senere.

Tilbage til den didaktiske værktøjskasse

 

Har du spørgsmål?

Lene Munk LarsenVidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk