Wear&Care til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Wear & Care

Wear&Care er en sensorteknologi, der giver besked, når en ble er våd. En sensor placeres uden på bleen og måler fugtigheden i bleen. Sensoren kan påføres alle typer og mærker af bleer.

Wear&Care kan bidrage til, at lækager, rutineskift og unødvendige tjek af bleer undgås. Samtidig giver Wear&Care indsigt i vandladningsmønstre, hvilket eksempelvis kan medføre, at en borger kan sove længere stræk om natten, fordi vedkommende ikke vækkes unødigt, eller en borger kan gå ned i blestørrelse, fordi den nuværende ble ikke fyldes inden for en passende tidsramme.

Vurder Wear&Care

vurder/videreudvikle Wear&Care skal eleven vurdere Wear&Care i forhold til forskellige borgergrupper og videreudvikle på teknologien, herunder refleksioner over proces og produkt. Derudover afprøver og fortæller eleven om nye teknologiske løsninger.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå vurder Wear&Care til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleverne ikke tidligere har arbejdet med teknologien, kan de med fordel først løse forløbene kend Wear&Care og anvend Wear&Care.

Marianne Heilskov-Rousing

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-Rousing
Videnscenterkoordinator