Wear&Care til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Wear&Care

Wear&Care er en sensorteknologi, der giver besked, når en ble er våd. En sensor placeres uden på bleen og måler fugtigheden i bleen. Sensoren kan påføres alle typer og mærker af bleer.

Wear&Care kan bidrage til, at lækager, rutineskift og unødvendige tjek af bleer undgås. Samtidig giver Wear&Care indsigt i vandladningsmønstre, hvilket eksempelvis kan medføre, at en borger kan sove længere stræk om natten, fordi vedkommende ikke vækkes unødigt, eller en borger kan gå ned i blestørrelse, fordi den nuværende ble ikke fyldes inden for en passende tidsramme.

Kend Wear&Care

kend kan eleven identificere de væsentligste indstillinger og funktioner ved en teknologi, herunder brugervenlighed, design og formål.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser på f.eks. GF2 SOSU finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne.

På nedenstående links kan du tilgå kend Wear&Care til SOSU- og PA-forløb.

 

 

Kend Wear&Care kan benyttes på alle niveauer. Vi anbefaler, at forløbet benyttes første gang eleverne møder teknologien. 

Marianne Heilskov-Rousing

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-Rousing
Videnscenterkoordinator