Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Kend Wear&Care PA - Klik og Hent

Beskrivelse

Eleverne lærer Wear&Care at kende, identificere de væsentligste indstillinger og funktioner ved Wear&Care, herunder brugervenlighed, design og formål.

Wear&Care er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 1 ‘kend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne får kendskab til Wear&Care.

Forløbet indeholder en underviservejledning og spørgsmålsark til elever målrettet GF2 og PA.

Om Wear&Care
Wear&Cares sensor er en innovativ teknologi, der hjælper plejepersonalet i deres daglige arbejde. Sensoren registrerer vandladning hos beboerne og giver vigtige oplysninger til bleskift. Denne brugervenlige sensor gør det muligt at opdage behovet for skift uden at forstyrre beboerne og hjælper med at undgå unødvendige skift. Sensoren kan implementeres let og kræver ingen specifik IT-viden. Med denne teknologi kan personalet få en bedre forståelse af beboernes behov og optimere deres plejerutiner.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.
  • Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe
  • Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.