Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Vurder Wear&Care PA - Klik og Hent

Beskrivelse

Wear&Care er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.
I dette forløb arbejder du nærmere med ‘vurder/videreudvikle’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleven bl.a. kan beskrive brugervenlighed og vurdere Wear&Care ift. mulige forbedringer.

Forløbet indeholder to dele. Det vurderes at del 1 varer 10-15 minutter, og del 2 varer 1,5 timer.

Om Wear&Care
Wear&Cares sensor er en innovativ teknologi, der hjælper plejepersonalet i deres daglige arbejde. Sensoren registrerer vandladning hos beboerne og giver vigtige oplysninger til bleskift. Denne brugervenlige sensor gør det muligt at opdage behovet for skift uden at forstyrre beboerne og hjælper med at undgå unødvendige skift. Sensoren kan implementeres let og kræver ingen specifik IT-viden. Med denne teknologi kan personalet få en bedre forståelse af beboernes behov og optimere deres plejerutiner.

Læringsmål

  • leven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.  
  • Eleven kan anvende IT, social og digitale medier som formidlings-, kommunikations- og dokumentationsredskab i den pædagogiske praksis 
  • Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. 
  • Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, socialeog digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.  
  • Eleven kan målrettet anvende IT, social og digitale medier som formidlings- , kommunikations- og dokumentationsredskab i den pædagogiske praksis 
  • Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis

Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.