Klik og hent - anvend Demos-10

Demos-10 til SOSU- og PA-uddannelserne er en del af 'Klik og Hent' - din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Beskrivelse af Demos-10

Demos-10 er en døgnrytmesensor som består af en lille sensor, der automatisk sender data om borgerens aktivitet til en online portal. Sensoren måler kroppens position og bevægelse minut for minut, døgnet rundt. De indsamlede data lagres og analyseres på en online portal, hvor fagpersonale kan se hvornår borgeren ligger, står/går, er urolig eller afslappet.
Døgnrytmeskema kan anvendes som tillæg til eller erstatning for uro-skemaer og til at vurdere borgerens generelle trivsel. Ydermere kan det bruges som beslutningsgrundlag for eventuelt nye plejetiltag.

Anvend Demos-10

I anvend Demos-10 lærer eleven at anvende viden om forskellige typer af velfærdsteknologi, og hvilke målgrupper de retter sig imod, til at støtte borgerens funktionsevne i hverdagen.   Eleven anvender sin viden om etik og etiske dilemmaer til at reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger hos borgeren og på arbejdspladsen. Derudover skal eleven samarbejde med borgeren med demens.

Undervisningsforløb

Formålet med undervisningsforløbene er at:

  • informere og inspirere undervisere på SOSU-skolerne til hvordan de kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i undervisningsforløb
  • sætte fokus på hvordan vi kan øge anvendelse og implementering af materiale på videnscenterportalen
  • udvikle pakkeløsninger/guide der er klar til brug i undervisning på skolerne, det skal være let tilgængelig og implementerbar. Materialet er differentieret og kan anvendes på flere uddannelsesniveauer

Forløbene er tilpasset til hovedforløbene på SOSU- og PA-uddannelserne, hvorfor du som underviser finder en målrettet underviservejledning og spørgsmålsark til eleverne omend det er SSA, SSH eller PA.

På nedenstående links kan du tilgå anvend Demos-10 til SOSU- og PA-forløb.

Hvis eleverne ikke har kendskab til teknologien, anbefaler vi, at de arbejder med forløbet  kend din velfærdsteknologi først

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk