Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

eleven skal anvende Demos 10 i forhold til en konkret borger, herunder samarbejde og videndele med kolleger om fortolkning/anvendelse af oplysningerne fra døgnrytmemålingerne og planlægge en indsats for borgeren.

Demos-10 er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder du nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til den pædagogiske assistentuddannelse, hvor eleverne kan anvende viden om Demos-10.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet PA.

Om Demos-10
Demos-10 er en døgnrytmesensor som består af en lille sensor, der automatisk sender data om borgerens aktivitet til en online portal. Sensoren måler kroppens position og bevægelse minut for minut, døgnet rundt. De indsamlede data lagres og analyseres på en online portal, hvor fagpersonale kan se hvornår borgeren ligger, står/går, er urolig eller afslappet.

Læringsmål

  • Eleven kan aflæse og forklare Ebbes (borgercase) døgnrytmemålinger
  • Eleven kan planlægge en faglig indsats, så Ebbe (borgercase) oplever bedre livskvalitet i sin dagligdag
  • Eleven kan ud fra etiske overvejelser om Ebbes selvbestemmelsesret og din omsorgspligt begrunde faglige tiltag og anvendelse af Demos 10 (ekspert niveau)

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.