Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Beskrivelse

Eleverne arbejder med en case, og skal heri samarbejde og vidensdele med kolleger om fortolkning/anvendelse af oplysningerne fra døgnrytmemålingerne og planlægge en indsats for borgeren.

Demos-10 er en del af Klik og Hent – din samlede undervisningsforløbspakke omkring konkrete velfærdsteknologier.

Forløbene er inddelt i tre taksonomiske niveauer: Kend, Anvend og Vurder/Videreudvikle.

I dette forløb arbejder eleverne nærmere med niveau 2 ‘anvend’ til SOSU-uddannelserne, hvor eleverne kan anvende viden om Demos-10.

Forløbet indeholder en underviservejledning, case og spørgsmålsark til elever målrettet SSA og SSH-uddannelsen.

Om Demos-10
Demos-10 er en døgnrytmesensor som består af en lille sensor, der automatisk sender data om borgerens aktivitet til en online portal. Sensoren måler kroppens position og bevægelse minut for minut, døgnet rundt. De indsamlede data lagres og analyseres på en online portal, hvor fagpersonale kan se hvornår borgeren ligger, står/går, er urolig eller afslappet.

Læringsmål

  • Eleven kan aflæse og forklare Ernas (borgercase) døgnrytmemålinger
  • Eleven kan planlægge en faglig indsats, så Erna (borgercase) oplever bedre livskvalitet i sin dagligdag
  • Eleven kan beskrive samarbejdet med kolleger og pårørende om tolkning af døgnrytmemåling og planlægning af faglig indsats ud fra denne (ekspert)

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.