Standarder for simulation

I udviklingen af standarder for simulation er der taget udgangspunkt i INACSL’s standarder for simulation, kendte standarder fra sundhedssektoren samt skolernes erfaring med simulationsbaseret undervisning.

Definition på simulation som pædagogisk metode

Simulation anvendes som en metode til at efterligne dele af eller alle aspekter af en situation, så den lærende oplever denne som troværdig og realistisk – gennem anvendelse af viden, handling, refleksion og øver teoretisk forståelse og sammenhæng.
(Helleshøj, 2015)

Simulationsstandarder

Der er i projektet udviklet seks standarder, som beskriver introduktion og forberedelse til gennemførelse og evaluering af simulationsbaseret undervisning.

Du finder filerne med standarderne herunder:

Afprøvede standarder i storyboard skabeloner

I 2018 blev standarderne afprøvet ved 10 højteknologiske scenarier.
Klik herunder og åbn de udviklede og afprøve scenarier:

Borger med KOL – lejring. Storyboard elev
Borger med KOL – lejring. Storyboard underviser
Smitteveje. Storyboard elev
Smitteveje. Storyboard underviser

Hjertesvigt. Storyboard elev
Hjertesvigt. Storyboard underviser
Lungefunktion og KOL. Storyboard elev
Lungefunktion og KOL. Storyboard underviser

Borger med KOL. Storyboard elev
Borger med KOL. Storyboard underviser
Nedre hygiejne. Storyboard elev
Nedre hygiejne. Storyboard underviser

Hjertesvigt. Storyboard elev
Hjertesvigt. Storyboard underviser
Lungefunktion og KOL. Storyboard elev
Lungefunktion og KOL. Storyboard underviser
Rene rutiner – kateterpleje. Storyboard elev
Rene rutiner – kateterpleje. Storyboard underviser
TOBS. Storyboard elev
TOBS. Storyboard underviser

Standarderne er udviklet i forbindelse med et Regionmidt projekt med fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland, som i et fælles projekt arbejder med at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for simulation.

Har du spørgsmål?

Send en mail tilinfo@vfvvest.dk