Kompetenceløftskursus for undervisere og praktikvejledere

18 praktikvejledere har fået et kompetenceløft i forbindelse med projektet Simulation som det tredje læringsrum i Social- og sundhedsuddannelsen

Som en del af projektet Simulation som trejde læringsrum har Videnscentret afholdt et kompetenceløftskursus for 18 praktikvejledere og undervisere fra hele landet.

I tre dage blev praktikvejledere og undervisere undervist i simulation som pædagogisk metode ud fra seks simulationsstandarder. Alle var motiveret og i løbet af dagene øvede, trænede og oplevede de på egen krop, hvordan det er at lære gennem simulation samt hvordan de fremtidig skal facilitere et simulationscenarie.

Efter kurset er både praktikvejledere og undervisere klar til at facilitere simulation i en uges simulationsforløb.

Simulationsugen er for social- og sundhedsassistent elever i deres første praktik i det nære sundhedsvæsen. I første omgang foregår det som en pilotafprøvning på seks praktikpladser fordelt i hele landet. Simulationen vil blive faciliteret af elevens praktikvejleder og en underviser fra elevens SOSU-skole.

Den endelig afprøvning foregår i efteråret 2022 omhandler 12 praktikpladser og tilknyttede SOSU-skoler.

Har du spørgsmål?

Lone SecherProjektlederlose@sosunord.dk