9 teknologi introduktionsfilm

Videnscentret har udviklet ni introduktionsfilm til en række teknologier, som kan inspirere og implementeres i undervisningen i en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Videnscentret har udviklet ni introduktionsfilm til en række MakerSpace teknologier. Filmene er produceret med det formål at dele viden samt inspirere undervisere og elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.

Teknologierne er knyttet til Makerspace-tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Pædagogisk metode

De ni film tager afsæt i de 21. århundredes kompetencer. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt.

Undervisningsforløb og Mobile Udstyrspakker

Hver film har tilknyttet et undervisningsforløb, hvor du finder læringsmål, en nærmere beskrivelse af teknologien og kan downloade introduktionsfilmen.

Hvis du har lyst til at eksperiementere eller implementere teknologierne, kan du booke dem i den mobile udstyrspakker.

Undervisningsforløb
Introduktionsfilm til teknologierne Bluebot og Beebot
Introduktionsfilm til LabDisc
Introduktionsfilm til MakerSpace
Introduktionsfilm til teknologien Bare Conductive
Introduktionsfilm til Easi Scope
Introduktionsfilm til teknologien 3D printer
Introduktionsfilm til LittleBits og Makedo
Introduktionsfilm til Makey Makey
Introduktionsfilm til spillet The Empathy Toy