Introduktionsfilm til The Empathy Toy målrettet både GF1, GF2, pædagogiskassistentelever og SOSU-elever. The Empathy Toy er et analogt relationsspil, som udvikler empati, kreativitet, den kommunikative kompetence og teamwork. Fremmer elevernes evne til at samarbejde. 3D "puslespillet" samles med bind for øjnene.

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på videnscenterportalen. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; det 21.århundredes kompetencer. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotopgraf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

The Empathy Toy:
The Empathy Toy er et analogt relationsspil, som udvikler empati, kreativitet, den kommunikative kompetence og teamwork. Fremmer elevernes evne til at samarbejde. 3D “puslespillet” samles med bind for øjnene.
Der er fokus på alle sanserne, med undtagelse af den visuelle. Den auditive og taktile sans bliver særligt styrket.
Kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde og det at få + give feedback, er afsættet for spillet.
Eleverne træner også selvindsigt og selvevaluering.

En elev er guide, en elev er bygger og en, eller flere elever, er observatører. Observatørerne skal give feedback på relationsprocessen/byggeprocessen når opgaven er løst. Der sættes rammer for hvordan opgaven skal løses fx at bygger kun må sige: ”forstået” og ”ikke forstået”.

Introduktionsfilm