Easi Scope er et trådløst digitalt mikroskop, der forstørrer 43 gange. Med Easi Scope som læringsteknologi stimuleres eleverne til at gå på ”faglig” opdagelse, være nysgerrige og undersøgende. Det kan være at udforske hudens normale aldring eller hygiejnen i køleskabet.

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på videnscenterportalen. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.

De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; det 21. århundredes kompetencer. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

Easi Scope
Easi Scope er et trådløst digitalt mikroskop, der forstørrer 43 gange. Easi Scope kan anvendes sammen med iPad med iMovie og appèn Xploview.

Med Easi Scope som læringsteknologi stimuleres eleverne til at gå på ”faglig” opdagelse, være nysgerrige og undersøgende. Det kan være at udforske hudens normale aldring eller hygiejnen i køleskabet. Eleverne kan reflekterer over, hvordan mikroskopet kan anvendes i en faglig sammenhæng og producerer film, der dokumenterer den faglige fordybelse.
På den måde bliver anvendelsen af Easi Scope, appèn Xploview og iMovie nødvendig for elevernes videnskonstruktion.

Introduktionsfilm til Easi Scope