21. århundredes kompetencer i en social- og sundhedsfaglig forståelsesramme

Mere end 20 SOSU-fagpersoner deltog i 3. dages kursus '21. århundredes kompetencer i en social- og sundhedsfaglig forståelsesramme', hvor vi i fællesskab undersøgte, samlede viden og erfaringer knyttet til deltagerens egen praksis.

Deltagerne har i løbet af de tre kursusgange arbejdet med fremtidens arbejdsmarked og – kompetencer i form af kompetencenøglerne, og har taget det første spadestik til udvikling af en didaktisk værktøjskasse med konkrete eksempler på, hvordan kompetencerne anvendes som pædagogisk didaktisk redskab. Den didaktiske værktøjskasse indeholder blandt andet vejledningsfilm, hvor kompetencerne beskrives og eksemplificeres. Deltagerne har desuden udviklet digitale læringsobjekter, som guider til, hvordan arbejdet med kompetencerne kan sættes i spil i praksis.

Deltagerne har udvist et stort engagement i at få udviklet værktøjskassen og en større nysgerrighed i kompetencenøglerne. Der har været seks Social- og sundhedsskoler, som har deltaget i kurset:  SOSU Esbjerg, SOSU Syd, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, ZBC, SOSU Nord, Social- og Sundhedssolen Fyn.

Alle tre kursusgange blev faciliteret af to pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisningsmidler (CFU) Celine Ferot og Ture Reimer-Mattesen, som har samlet deltagernes erfaringer og omsat det 21.århundredes kompetencer til didaktiske læringsobjekter i en social- og sundhedsfaglig kontekst


Næste skridt

Kurset fortsætter i 2021, og allerede i foråret vil en nedsat projektgruppe med deltagere fra 5 social- og sundhedsskoler fortsætte udviklingen af den didaktiske værktøjskasse.
Kursusdeltagernes arbejde vil være udgangspunktet for projektgruppens arbejdsproces.


Vil du vide mere?

Du kan læse mere om den enkelte dags kursus nedenstående:

Den 9. september 2020
Den 28. oktober 2020
Den 30. november 2020

Har du spørgsmål?

Pernille RohdeKoordinator - Social og Sundhedsskolen Fyn+45 24 84 91 30pbr@vfvvest.dk