Dato / Tid

28. oktober 2020

Kl. 10:00 - 13:30

Sted

Zoom (link sendes til deltagerne)

I samarbejde med konsulenter fra Center for Undervisningsmidler vil vi afvikle et kursus, hvor vi i fællesskab undersøger, samler viden og erfaringer knyttet til deltagerens egen praksis.

Vores reference for det 21. århundredes kompetencer er kompetencenøglerne og beskrivelsen af disse på info.21skills.dk udviklet af Center for Undervisningsmidler (CFU).
På kurset gives en indføring i kompetencenøglerne som pædagogisk didaktisk redskab, og i en proces over 3 kursusgange vil du både udvikle og afprøve læringsforløb knyttet til din egen praksis. Du skal derfor forvente at afprøve læringsforløb mellem de tre kursusgange.

I samarbejde med Celine Ferot og Ture Reimer-Mattesen, pædagogiske konsulenter fra CFU, samles erfaringerne fra vores arbejde i en didaktisk værktøjskasse. Værktøjskassen vil indeholde konkrete eksempler på hvordan vi anvender det 21. århundredes kompetencer som pædagogisk didaktisk redskab målrettet en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Gennemgang af 21. århundredes kompetencenøgler
  • Didaktisk design
  • Planlægning og afprøvning af forløb
  • Hands-on med 21. århundredes kompetencer i en sundhedsfaglig forståelsesramme

Erfaringerne fra ovenstående samles i en didaktisk værktøjskasse med konkrete værktøjer til, hvordan kompetencerne integreres som en del af den pædagogiske praksis. Værktøjskassen vil blandt andet indeholde vejledningsfilm, hvor kompetencerne beskrives og eksemplificeres i en social og sundhedsfaglig kontekst.

På Faglærernetværksmødet den 16. december vil kurset danne grundlag for oplæg og workshops særligt omhandlende det 21. århundredes kompetencer beskrevet i en social- og sundhedsfaglig forståelsesramme.

Kurset forløber over tre gange*

 

Program for dag 2.

• Arbejdsgrupper med opsamling
• Tilpasning af kompetencenøglerne til en social- og sundhedsfaglig kontekst
• Hvordan kan kompetencerne understøtte progressionen i de social- og sundhedsfaglige uddannelser
• Hvordan kan du som underviser arbejde med de enkelte kompetencer
• Hvilke værktøjer trækker vi på, når vi arbejder med kompetencenøglerne
• Hjemmeopgave til 3. kursusgang rammesættes


Hvem kan deltage?

SOSU-faglærer, undervisere, pædagogiske koordinatorer og konsulenter.


Tilmelding

For tilmelding kontakt videncenterkoordinator Pernille Rohde, og mærk venligst ‘Tilmelding til 21st Century Skills i en SOSU-faglig forståelsesramme’.

Tilmeldingsfrist er den 19. august 2020.

Deltagelse i kurset er gratis.

Ved deltagelse udstedes kursusbevis.

*Bemærk tilmeldingen er gældende for kursets tre dage. Det er ikke muligt at deltage i én dag.

Pernille Rohde

Har du spørgsmål?

Pernille Rohde
Koordinator - Social og Sundhedsskolen Fyn