Det 21. århundredes kompetencer i en social- og sundhedsfaglig forståelsesramme

Dato / Tid

30. november 2020

Kl. 9:30 - 15:00

Sted

Social- og sundhedsskolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ
Afdeling L, L fløjen, 1.sal

I samarbejde med konsulenter fra Center for Undervisningsmidler vil vi afvikle et kursus, hvor vi i fællesskab undersøger, samler viden og erfaringer knyttet til deltagerens egen praksis.

Vores reference for det 21. århundredes kompetencer er kompetencenøglerne og beskrivelsen af disse på info.21skills.dk udviklet af Center for Undervisningsmidler (CFU).
På kurset gives en indføring i kompetencenøglerne som pædagogisk didaktisk redskab, og i en proces over 3 kursusgange vil du både udvikle og afprøve læringsforløb knyttet til din egen praksis. Du skal derfor forvente at afprøve læringsforløb mellem de tre kursusgange.

I samarbejde med Celine Ferot og Ture Reimer-Mattesen, pædagogiske konsulenter fra CFU, samles erfaringerne fra vores arbejde i en didaktisk værktøjskasse. Værktøjskassen vil indeholde konkrete eksempler på hvordan vi anvender det 21. århundredes kompetencer som pædagogisk didaktisk redskab målrettet en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Gennemgang af 21. århundredes kompetencenøgler
  • Didaktisk design
  • Planlægning og afprøvning af forløb
  • Hands-on med 21. århundredes kompetencer i en sundhedsfaglig forståelsesramme

Erfaringerne fra ovenstående samles i en didaktisk værktøjskasse med konkrete værktøjer til, hvordan kompetencerne integreres som en del af den pædagogiske praksis. Værktøjskassen vil blandt andet indeholde vejledningsfilm, hvor kompetencerne beskrives og eksemplificeres i en social og sundhedsfaglig kontekst.

Kurset forløber over tre gange*

Vi starter alle dage med formiddagskaffe med brød, frokost kl. 12 og eftermiddagskaffe med sødt kl. 14

Program for dag 3.

•Vores kompetencenøgler i en social- og sundhedsfaglig kontekst præsenteres
• Arbejde med læringsobjekter og ressourcer målrettet elever
• Herunder læringsobjekter der understøtter elevernes egen refleksion og læringsstrategier
• Det 22. århundredes kompetencer


På Faglærernetværksmødet den 16. december vil kurset danne grundlag for oplæg og workshops særligt omhandlende det 21. århundredes kompetencer beskrevet i en social- og sundhedsfaglig forståelsesramme.


Hvem kan deltage?

SOSU-faglærer, undervisere, pædagogiske koordinatorer og konsulenter.


Tilmelding

For tilmelding kontakt videncenterkoordinator Pernille Rohde, og mærk venligst ‘Tilmelding til 21st Century Skills i en SOSU-faglig forståelsesramme’.

Tilmeldingsfrist er den 19. august 2020.

Deltagelse i kurset er gratis.

Ved deltagelse udstedes kursusbevis.

*Bemærk tilmeldingen er gældende for kursets tre dage. Det er ikke muligt at deltage i én dag.

Har du spørgsmål?

Pernille RohdeKoordinator - Social og Sundhedsskolen Fyn+45 24 84 91 30pbr@vfvvest.dk