I samarbejde med konsulenter fra Center for Undervisningsmidler (CFU) afvikler vi et kursus, hvor vi i fællesskab med SOSU-undervisere undersøger, samler viden og erfaringer knyttet til deltagerens egen praksis.

Vores reference for det 21. århundredes kompetencer er kompetencenøglerne og beskrivelsen af disse på info.21skills.dk udviklet af CFU.
På kurset gives en indføring i kompetencenøglerne som pædagogisk didaktisk redskab, og i en proces over 3 kursusgange vil du både udvikle og afprøve læringsforløb knyttet til din egen praksis. Du skal derfor forvente at afprøve læringsforløb mellem de tre kursusgange.

I samarbejde med Celine Ferot og Ture Reimer-Mattesen, pædagogiske konsulenter fra CFU, samles erfaringerne fra vores arbejde i en didaktisk værktøjskasse. Værktøjskassen vil indeholde konkrete eksempler på hvordan vi anvender det 21. århundredes kompetencer som pædagogisk didaktisk redskab målrettet en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Gennemgang af 21. århundredes kompetencenøgler
  • Didaktisk design
  • Planlægning og afprøvning af forløb
  • Hands-on med 21. århundredes kompetencer i en sundhedsfaglig forståelsesramme

Erfaringerne fra ovenstående samles i en didaktisk værktøjskasse med konkrete værktøjer til, hvordan kompetencerne integreres som en del af den pædagogiske praksis. Værktøjskassen vil blandt andet indeholde vejledningsfilm, hvor kompetencerne beskrives og eksemplificeres i en social og sundhedsfaglig kontekst.

Kurset forløber over tre gange, og du kan læse mere om det enkelte kursus nedenstående:

Faglærernetværksmøde den 16. december

Kurset danner grundlaget for Faglærernetværksmødet den 16. december, som vil bestå af oplæg og workshops særligt omhandlende det 21. århundredes kompetencer beskrevet i en social- og sundhedsfaglig forståelsesramme.

Pernille Bausager Rohde

Har du spørgsmål?

Pernille Bausager Rohde
Koordinator - Social og Sundhedsskolen Fyn