SOSU-elevers brug af Virtual Reality

I løbet af 2019 har elever rundt omkring på Danmarks Social- og sundhedsskoler deltaget i en undersøgelse omkring deres brug af Virtual Reality i undervisningen og mening herom.

Tilbage i efteråret 2019 indledte videnscentret to spørgeskemaundersøgelser omkring brugen af Virtual Reality (VR) i undervisningen. Den ene undersøgelse er målrettet SOSU-undervisere og den anden SOSU-elever. Begge undersøgelser er nu gennemført.

Tak til jer som deltog i undersøgelsen.

SOSU-elevers brug af VR i undervisningen

Formålet med undersøgelsen er at få et samlet overblik over hvad SOSU-elever mener om brugen af VR i undervisningen på SOSU-uddannelserne i Danmark, herunder hvordan de oplever deres eget læringsudbytte og hvordan deres motivation påvirkes ved brugen af VR i undervisningen.

Resultaterne skal andet bruges til at afdække hvilke indsatsområder Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark fremadrettet skal målrette og specificere inden for udviklingen og evalueringen af VR i SOSU-uddannelserne.

 

Resultater af undersøgelsen

169 SOSU-elever har besvaret undersøgelsen, hvoraf størstedelen stammer fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Af andre SOSU-skoler har SOSU Nord, SOSU Syd og SOSU Østjylland deltaget.

Eleverne skulle på en skala fra 1-5 vurdere (5. er højest) udsagn omkring læringsudbytte, om det tillærte er brugbart i et videre forløb f.eks. i praktikken, det anvendte VR-forløb og motivation. Derudover skulle elever angive deres uddannelse og hvilken social- og sundhedsskole, de går på.

 

Elevernes læringsudbytte

Flere elever angiver det som positivt, at de lærer på en ny måde og at det er en fordel at kunne visualisere svære emner såsom kemi, anatomi og en syg eller rask lunge (63,9 % vurderer deres læringsudbytte som 4 eller 5). De mener desuden, at VR er en sjov og anderledes måde at lære på, og det er med til at give en bedre forståelse for det teoretiske stof.

68,3 % af eleverne tilkendegiver, at de i høj grad eller i meget høj grad er motiverede, for at deltage i undervisning, hvor digitale teknologier, som eksempelvis VR indgår, og samtidig har engageret undervisere betydning for deres vurderede læringsudbytte.

 

Af udfordringer og barriere har en del eleverne angivet, at det sproget (engelsk) er en udfordring i mange af de apps som benyttes, samt manglende strøm på VR brillerne og manglen på tilstrækkeligt udstyr.

 

Flere resultater:

• Undersøgelsen viser, at de VR forløb/apps der benyttes i undervisningen er meget forskellige og på tværs af flere forskellige fag (uddannelses specifikke og grundfag).
•42,5 % af eleverne vurderer deres læringsudbytte i VR, som højere end i den øvrige undervisning.
• 60,3 % af eleverne vurderer med 4 eller 5, at de kan bruge det lærte i undervisningen eller praktikken.
• 65,7 % af eleverne vurderer, at VR i høj grad eller meget høj grad, er et godt supplement til den daglige undervisning.

Har du spørgsmål vedr. surveyen?

Thomas EggersenKoordinator - Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens+45 21 44 68 62teg@vfvvest.dk