Survey om brugen af VR i undervisningen

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFV) er i gang med at undersøge brugen af Virtual Reality (VR) i undervisningen på social- og sundhedsskolerne.

Formålet med undersøgelsen er at få et samlet overblik over brugen af Virtual Reality(VR) i undervisningen på SOSU-uddannelserne i Danmark, herunder hvilke uddannelser, i hvilke fag og hvilke undervisere/faglærere, der benytter VR i undervisningen.

Resultaterne vil vi blandt andet bruge til fremadrettet at prioritere indsatsområder inden for udviklingen af VR i SOSU uddannelserne.


VRs niveauer

Vi definerer VR i denne sammenhæng som et innovativt læringsrum, hvor eleven og velfærdsmedarbejderen gennem computer-simulering kan opleve scenarier, der skal simulere situationer, de møder og skal kunne håndtere i praksis.

Begrebet Virtual Reality (VR) inddeler vi i en taksonomi bestående af tre niveauer:

Virtual Reality niveau 1: Første og laveste niveau er hvad vi kan kalde “telefon I brille” niveauet. Her er interaktionsniveauet meget begrænset.

Virtual Reality niveau 2: Andet niveau er Oculus Go: en brille med WiFi. Her kan brugeren kigge 360 grader rundt, og styre sin avatar med en controller.

Virtual Reality niveau 3: På tredje niveau har brugeren to controllers og sensorer. Her kan brugeren ligeledes kigge 360 grader, men også gå rundt og interagere med den virtuelle omverden.


Praktisk information

Surveyen er målrettet SOSU-undervisere.

Det tager ca. 5-10 minutter at gennemføre undersøgelsen.

LINK TIL SURVEY: https://survey.enalyzer.com/?pid=cud8p7ca

Spørgeskemaet er åbent den næste måned.

 

Har du spørgsmål til surveyen, er du velkommen til at kontakte videnscenter koordinator Thomas Eggersen på mail teg@vfvvest.dk